Luomuinstituutin jalkauttaminen

 • Siiskonen, Pirjo (Projektinjohtaja)
 • Peltola, Heli (Osallistuja)

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Luomuruoan kysyntä on kasvussa ja luomuliiketoiminta on kasvava yritystoiminnan ala. Luomu on nimetty Etelä-Savon älykkään erikoistumisen kehittyväksi kärjeksi sekä sinivihreän talouden kehittämiskohteeksi. Luomutuotannolle ja -markkinoille on asetettu myös kansalliset kehittymistavoitteet, joita Etelä-Savo ei ole vielä saavuttanut. Maakunnassa on merkittävää luomutuotantoa, mutta luomun jalostusaste on alhainen eikä se riitä täyttämään kaupan, kuluttajien ja ammattikeittiöiden tarpeita tulevaisuudessa.Luomuinstituutin jalkauttaminen -hankkeen tavoitteena on lisätä luomuyritysten kilpailukykyä ja kasvattaa luomuliiketoimintaa sekä lisätä luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Päätavoite jakautuu neljään hankeosioon:
1. Eteläsavolaisen luomun markkinoinnin edistäminen
2. Luomualan yrittäjien yhteistyön vahvistaminen ja lisääminen
3. Etelä-Savon julkisten ja yksityisten ruokapalvelujen luomuistaminen
4. Maakunnan luomutuotevalikoiman laajentaminenHankkeen kohderyhmiä ovat ruokaketjun kaikki toimijat: alkutuotanto, pienjalostus, kauppa, ammattikeittiöt sekä kuluttajat.
Hankkeessa tuotetaan Etelä-Savon luomyrityksille yhteisiä markkinoinnin apuvälineitä: yhteisesite, markkinointivideo(ita) ja luomukirja, toteutetaan yhteinen markkinointikampanja, järjestetään luomukuluttajatapahtumia ja kehitetään ja markkinoidaan luomutilavierailukonseptia matkailutuotteena. Järjestetään luomuyrittäjien yhteisiä markkinointitapahtumia jalostajille, jälleenmyyjille ja ruokapalveluille.Luomuyrittäjien yhteistyötä vahvistetaan ja lisätään perehtymällä Suomessa ja muualla Euroopassa toimiviin yhteistyömalleihin, harjoittelemalla luomuyritysten tuotanto- ja logistiikkayhteistyötä ja toteuttamalla tuottajarengaskokeiluja.Julkisten ja yksityisten ruokapalvelujen luomuistamiseksi kehitetään ja testataan alueellista toimintamallia, tuotetaan ohjeistus julkisten ruokapalvelujen toimijoille luomutuotteiden kilpailutuksesta ja käyttöönotosta, tuetaan luomun käytön ja näkyvyyden lisäämistä yksityisissä ruokapalveluissa ja Portaat luomuun -mallin käytön lisäämisessä. Esitellään kuntapäättäjille luomuruoan aluetaloudellisia, kansanterveydellisiä sekä ympäristövaikutuksia.Maakunnan luomutuotevalikoiman laajentamiseksi selvitetään julkisten ruokapalvelujen ruokapalvelupäälliköiden, ravintoloiden keittiömestareiden sekä kauppiaiden kokemia puutteita luomutuotevalikoimassa, kartoitetaan tuotekehitystarpeita ja toteutetaan luomutuotteiden tuotekehitystä, ja koemarkkinointia. Uusia luomutuotteita testataan maakunnan ruokapalveluissa.Hankkeen tuloksena Etelä-Savon luomuyritysten yhteismarkkinointi vahvistuu. Yhteismarkkinointi ja luomukuluttajatapahtumat sekä luomutilavierailukonsepti parantavat eteläsavolaisen luomun näkyvyyttä, vahvistavat luomuyritysten asemaa markkinoilla sekä luomutuotteiden myyntiä. Tieto yhteistoiminnan muodoista ja mahdollisuuksista luomuruokaketjun toimijoiden keskuudessa lisääntyy. Luomuyrittäjien yhteistoimintaosaaminen vahvistuu ja yhteistoiminta lisääntyy tuotannossa, markkinoinnissa ja logistiikassa. Luomuraaka-aineiden ja -tuotteiden saatavuus paranee ja luomuliiketoiminta vahvistuu.Etelä-Savon julkisissa ja yksityisissä ruokapalveluissa on käytössä maakunnassa tuotettuja luomuraaka-aineita ja julkisissa ruokapalveluissa hallitaan alueella tuotettujen luomutuotteiden hankinnan kilpailutus. Julkisten ruokapalvelujen kysyntä lisää maakunnan luomutuotantoa ja raaka-ainehankinnoilla on myönteisiä aluetaloudellisia vaikutuksia. Maakunnan ruokapalvelut sijoittuvat hyvin Portaat luomuun -ohjelmassa ja toimenpiteillä edistetään v. 2020 kansallisten tavoitteiden saavuttamista julkisissa ruokapalveluissa. Maakunnan luomutuotteiden valikoima laajenee, jalostusaste nousee ja uusien luomutuotteiden tuominen markkinoille helpottuu. Uusien tuotteiden käyttöönotossa syntyy yhteistyötä ravintoloiden, kaupan ja julkisten ruokapalveluiden kanssa.Hanke on Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen, Luonnonvarakeskuksen (entinen Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT) sekä ProAgria Etelä-Savon yhteishanke. Hanketta koordinoi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Luomuinstituutin jalkauttaminen -hanke on jatkoa sitä edeltäneille Luomuinstituutin vakiinnuttaminen (2014) ja Luomuinstituutin käynnistäminen (2013) -hankkeille.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/201531/12/2016

Rahoitus

 • Pieksämäen kaupunki: 1 000,00 €
 • Valtion perusrahoitus: 55 756,00 €
 • Hyvä ruoka kutsuu - lähiluomu maistuu

  Pirjo Siiskonen (Puhuja: esitelmän pitäjä)

  26 tammik. 2016

  Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitPublic Talks

 • Naistoimittajien vierailu

  Pirjo Siiskonen (Puhuja: esitelmän pitäjä)

  4 toukok. 2015

  Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitPublic Talks