Elintarvikeketjujen turvallisuuden edistäminen Etelä-Pohjanmaalla

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus

Hanke on osa Epanet-verkostoa ja tutkii elintarvikeketjun toimivuutta ja elintarvikkeiden turvallisuutta Etelä-Pohjanmaalla. Sen tehtävänä on vahvistaa maatalousyrittäjien, elintarvikeyritysten ja tutkijayhteisön välistä yhteistyötä alueella. Hankkeen tavoitteena on suunnitella ja käynnistää tutkimus- ja kehittämishankkeita yhteistyössä yritysten ja kehittäjäorganisaatioiden kanssa. Tutkimusalaksi tarkentui elintarvikkeiden tuotantoketjun, elintarvikeprosessien ja -jakelun logistiikka sekä siihen liittyvät turvallisuus- ja laatunäkökohdat.

Tulosten odotetaan auttavan tuotantoon liittyvien riskikohtien paikantamisessa sekä parantavan elintarvikkeiden turvallisuutta kuluttajan näkökulmasta. Hankkeeseen sisältyy myös tutkimus, jossa selvitettiin kampylobakteerin esiintyvyyttä kalkkunan tuotantoketjussa Etelä-Pohjanmaan alueella. Tutkimus toteutettiin vuosina 2005–2007 ja kerätyt näytteet analysoitiin mikrobiologisin sekä molekyylibiologisin menetelmin.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/200831/12/2012

Rahoitus

  • Unknown funder: 93 000,00 €