Ruokasektorin koordinaatiohanke

Projekti: EU-rahoitus

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Ruokasektorin koordinaatiohankkeen päätavoitteena on tehostaa maaseudun kehittämisohjelman toteuttamista lisäämällä maaseutuohjelmaan liittyvien ruokasektorin kehittäjien ja yrittäjien keskinäistä yhteistyötä ja aktiivisuutta kehittämistoiminnoissa. Hankkeessa panostetaan a) yhteistyöhön ja yhteispeliin sekä yhteisten kokonaisuuksien rakentamiseen, b) maaseudun kehittämisohjelman kohderyhmässä saavutettujen tulosten ja vaikutusten esiin nostamiseen yritys- ja hanketason lisäksi ohjelman vaikuttavuuden tasolla sekä c) ruokasektorin toimijoiden yhteistyöllä lisäarvotuotteiden kehittämisen tukemiseen.

Kolmessa toimenpidekokonaisuudessa eli yhdessä tekeminen, osaamisen kehittäminen sekä tiedonvaihto ja viestintä em. asioita edistetään järjestämällä esim. teemallisia ryhmätapaamisia ja ruoka- ja digitreffejä sekä tuottamalla yhteistä materiaalia (esitteet, videot, ym.). Viestintä on tiivis osa kaikkea ruokasektorin koordinaatiohankkeen toimintaa ja sitä toteutetaan monikanavaisesti.

Ruokasektorin koordinaatiohankkeen toiminta-alue on koko Suomi. Tärkein kohderyhmä on ruokasektoriin liittyvät hankkeet ja toimijat paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Näiden verkostojen kautta hyödynsaajina ovat keskisuuret ja sitä pienemmät yritykset sekä niiden kautta asiakkaat kuluttajista ammattilaisiin. Ruokasektorin koordinaatiohankkeen tuloksena ruokasektorin kehittäjien ja yrittäjien keskinäinen samaan hiileen puhaltaminen, yhteispeli ja tiedonvaihto lisääntyvät.

Hankkeen koordinaattorina toimii Turun yliopiston Brahea-keskus ja osatoteuttajina Pro Luomu ry ja Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201801/03/2022