Food & Tech Startup - ekosysteemit startuppien kasvualustana

Projekti: EU-rahoitus

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Yritysten uudistumisen ja innovaatioiden lähteet ovat muuttumassa. Aiemmin tuotekehityksen uudet ideat syntyivät pääosin yrityksen sisällä, joko tutkimus- ja tuotekehitys- tai liiketoimintayksiköissä. Jatkossa uusia ideoita, näkökulmia ja innovaatioita haetaan entistä laajemmin yrityksen ulkopuolelta erilaisista ekosysteemeistä. Startupien rooli ekosysteemissä on tuoda siihen uusia ajatuksia, ratkaisuja ja skaalautuvia liiketoimintamalleja. Startup on nuori, innovatiivinen yritys tai yritystoimintaa suunnitteleva organisaatio, joka tavoittelee räjähdysmäistä kansainvälistä kasvua skaalautuvalla liiketoimintamallilla. Tällä hetkellä startup-yrittäjyyttä ei Etelä-Pohjanmaalla juurikaan ole. Tarpeena onkin kehittää eteläpohjalaista ruoka-alan ja valmistavan teollisuuden ekosysteemiä niin, että sitä saadaan vahvistettua nyt siitä puuttuvilla startup-yrityksillä. Hankkeen kohderyhmänä ovat skaalautumisvaiheen startupit (ml. startupit ja startup:maisesti uutta liiketoimintaa kehittävät kasvuyritykset), joiden liiketoimintaidea perustuu uudenlaiselle ruokatuotteelle, elintarviketeknologian innovaatioon tai valmistavaan teollisuuteen liittyvään innovaatioon ja joille Etelä-Pohjanmaa näyttäytyy mahdollisena toimintaympäristönä. Lisäksi kohderyhmää ovat veturi- ja kasvuyritykset, jotka haluavat kehittää liiketoimintaansa, prosessejaan, tuotteita tai palveluita yhdessä startupien kanssa. Hankkeen tavoitteena on uudistaa alueellista innovaatioekosysteemiä startup-kulttuuria vahvistamalla. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan toimintamalli, joka koostuu startup-yrityksen skaalautumisvaiheeseen sopivista toimintatavoista ja työkaluista. Lisäksi kehitetään alueellista startup-kulttuuria niin, että Etelä-Pohjanmaa tunnistetaan kansallisesti houkuttelevana toimintaympäristönä startup-yritykselle, jossa se saa tukea oman liiketoimintansa kehittämiseen ja sen myötä sitoutuu alueeseen pitkällä aikavälillä. Olennainen osa kokonaisuutta on se, että alueen veturi- ja pk-yritykset tekevät tiivistä yhteistyötä startup-yritysten kanssa ja siten rikastuttavat ja uudistavat omaa toimintaansa. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan toimintamalli palvelupolkuineen startup-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen ja yhteistyöhön veturi- ja pk-yritysten kanssa. Olennainen osa on eri liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen mm. alueen yrityksissä ja julkisella sektorilla, sekä kehitteillä olevien tuotteiden ja palveluiden testaus erilaisilla kehitysalustoilla. Lisäksi hankkeessa toteutetaan startup-yrityksiä kiinnostavia sisältöjä ja tapahtumia, jotka tukevat yritysten kehitystyötä ja rakentavat alueelle startup-kulttuuria ja verkostoitumisen mahdollisuuksia.Pitkän aikavälin vaikutuksena voidaan nähdä alueen ekosysteemien rikastuminen, kun alueelle kehittyy varhaisen vaiheen startup-ekosysteemi. Tämä uudistaa yrityskenttää ja tuo pk- ja veturiyrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia uusien tuotteiden, palveluiden, ratkaisujen tai teknologioiden myötä. Hanketta toteuttavat yhteistyössä Into Seinäjoki Oy ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.
Lyhennetty nimiFood & Tech
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/01/202331/12/2024

Rahoitus

  • Etelä-Pohjanmaan liitto kuntayhtymä: 105 858,00 €
  • Tampereen korkeakoulusäätiö sr c/o Tampereen Yliopisto: 6 614,00 €