Galilea rautakaudella: arkeologia, tekstit, historia

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus

Muinaisen Israel/Palestiinan historiaa on perinteisesti kirjoitettu Vanhan testamentin ja eräiden muiden tekstien pohjalta, mutta arkeologisen lähdeaineiston lisääntyminen on tehnyt pelkkiin teksteihin nojautuvan historiankirjoituksen mahdottomaksi ja vaatii arkeologien, raamatuntutkijoiden ja Lähi-idän historijoitsijoiden yhteistyötä.Projektin taustalla on yhtäältä Helsingin yliopiston osallistuminen muinaisen Kinneretin kaupungin kaivauksiin Galileassa, ja toisaalta Helsingin yliopiston historiallisen raamatuntutkimuksen traditio, jota mm. huippuyksikkö “Varhaisen juutalaisen ja kristillisen ideologian muotoutuminen” kehitti vuosina 1995–2005.Projekti yhdistää arkeologian ja tekstintutkimuksen metodologiaa pyrkien
1) uuteen käsitykseen pohjoisen Israel/Palestiinan asutuskuvasta ja
2) tekstilähteiden ja kaivaustulosten yhdistämisestä syntyvään tarkempaan käsitykseen alueen poliittisesta ja uskonnollisesta historiasta.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/08/201231/08/2016

Rahoitus

  • SUOMEN AKATEMIA: 600 000,00 €