GENGREEN

Projekti: EU-rahoitus

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

GENGREEN-hankkeen tavoitteena on tukea kestävän (nais)yrittäjyyden kehittämistä erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla, Lapissa, Norbottenissa, Tromssassa ja Finnmarkissa. Tavoitteena on eri maiden välinen yhteistyö ja verkostojen luominen esimerkiksi Living Labien, yhteisten koulutusmoduulien (yrityksen johtaminen, kestävyys liiketoiminnassa, innovaatiot ja kansainvälinen yhteistyö), työpajojen, kenttävierailuiden ja webinaarien kautta. Hankkeen teemalliset sisällöt syntyvät hankkeessa tehdyn tarveanalyysin kautta.

Pääasiallisena kohderyhmänä ovat aloittavat yrittäjät, kehitysvaiheessa olevat yritykset ja yrittäjät, jotka haluavat suunnata yritystään kestävän liiketoiminnan suuntaan. Hanke kohdistuu erityisesti naisyrittäjiin. Osallistujille tarjotaan mahdollisuuksia kehittää kykyjään johtaa kestävyyteen keskittynyttä yritystä, pohjoismaisia yhteistyömahdollisuuksia, digitaalisten taitojen parantamista ja tuotekehitysmahdollisuuksia sekä osallistujien tarpeisiin räätälöityjä työpajoja.

Hankkeen keskiössä ovat verkostojen luominen, tiedon jakaminen ja synergiaetujen kehittäminen hankkeeseen osallistuvien yritysten kesken, jotta alueilla voidaan kehittää kestävää yritystoimintaa, osallisuutta alueisiin ja yhteiskuntaan sekä älykkäitä ja kestäviä yritystoiminnan kautta saatavia ratkaisuja sekä tuoda alueille sosiaalisia ja taloudellisia etuja.
Lyhennetty nimiGENGREEN
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/01/202431/12/2026

Rahoitus

  • Lapin liitto: 103 490,00 €
  • European Regional Development Fund Northern Periphery and Arctic Progr: 192 196,00 €