Kielioppi ja vuorovaikutus: kielellisten toimintojen kytkökset puheessa ja kirjoituksessa (FiDiPro)

  Projektin yksityiskohdat

  Kuvaus (abstrakti)

  Tutkimushanke kytkee yhteen vuorovaikutuslingvistiikan, funktionaalisen lingvistiikan ja kognitiivisen kielentutkimuksen tutkimusperinteet. Sen päämääränä on selvittää puhutun ja kirjoitetun kielen lauseiden ja lauseyhdistelmien syntaktista ja pragmaattista luonnetta sekä prosodisten ilmiöiden osuutta puheen lauseyhdistelmissä. Yksi hankkeen päämäärä on lauseiden ja niiden ilmaisemien toimintojen kytkeminen kielenkäyttötilanteessa – keskustelupuheessa ja tekstissä. Keskeisiä kysymyksiä on se, miten hyvin alisteisuuden käsite soveltuu lauseiden välisten suhteiden kuvaukseen ja
  miten alisteisina pidettyihin lauseisiin yhdistyneet toiminnot eroavat päälauseiden
  aikaansaamista toiminnoista. Tutkimme myös lauseyhdistelmien, prosodian ja
  vuoronvaihdon välisiä yhteyksiä sekä sitä, miten eri sivulausetyypit eroavat toisistaan siinä suhteessa, minkä tyyppisiä toimintoja niillä aikaansaadaan, ja millaisissa sekvensseissä niitä esiintyy.

  Hanke kuuluu Suomen Akatemian Finland Distinguished Professor Programme
  rahoitusohjelmaan. Hankeen johtajana on professori Ritva Laury. Hankkeen keskeisenä jäsenenä on Finland Distinguished Professor Elizabeth Couper-Kuhlen.

  Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuden
  laitos, yleisen kielitieteen laitos, käyttäytymistieteellisestä tiedekunnasta puhetieteiden laitos ja soveltavan kasvatustieteen laitos sekä Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen puhutun kielten jaos. Hankkeella on tiiviit yhteydet myös muihin yliopistoihin ulkomailla ja kotimaassa.
  TilaPäättynyt
  Todellinen alku/loppupvm01/01/200931/07/2013