Grammatisk kompetens: En jämförande studie om nominalfraserna och ordföljden i skriven svenska av elever i tidigt fullständigt språkbad och elever i traditionell undervisning

  • Nyqvist, Eeva-Liisa, (Projektinjohtaja)

Kuvaus

Postdoktoralt forskningsprojekt. Materialet insamlats, finansiering ansökts från Finlands akademi på hösten 2015.
TilaEi alkanut

Tieteenalat

  • 6121 Kielitieteet