Grammatisk kompetens: En jämförande studie om nominalfraserna och ordföljden i skriven svenska av elever i tidigt fullständigt språkbad och elever i traditionell undervisning

 • Nyqvist, Eeva-Liisa (Projektinjohtaja)

  Projektin yksityiskohdat

  Kuvaus

  Postdoktoralt forskningsprojekt. Materialet insamlats, finansiering ansökts från Finlands akademi på hösten 2015.
  TilaEi alkanut

  Tieteenalat

  • 6121 Kielitieteet