Green Care -koulutusmalli korkea-asteelle

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus

Green Care on luontoon, maisemaan, kasveihin ja eläimiin perustuvaa ammatillista toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja parannetaan elämänlaatua. Green Care -toimintaa voidaan yhdistää useisiin eri aloihin. Näistä keskeisimpiä ovat sekä sosiaali- ja terveysala, maatalous-, puutarha-, metsätalous- ja matkailu. Alalla tarvitaan lisää koulutusta – myös korkea-asteella.


Hankkeessa kehitetään työelämälähtöinen ja monialainen Green Care -koulutusmalli korkea-asteelle, tuotetaan sisältöjä, testataan mallin osiksi suunnitellut koulutukset sekä arvioidaan mallin sopivuutta eri koulutusväyliin, kasvu- ja rakennemuutosaloille sekä työn ohessa opiskeluun. Lisäksi kootaan korkea-asteen toimijoiden verkosto, joka on kiinnostunut Green Care -alan koulutuksen edistämisestä korkea-asteella.


Kehitettävässä mallissa noin 40 opintopisteen laajuinen koulutus jakautuu 5–10 opintopisteen kokonaisuuksiin, jotka painottuvat Green Care -perusteisiin ja -menetelmiin, toimintaympäristöihin, asiakastyöhön, palvelumuotoiluun ja yrittäjyyteen sekä alan kouluttamisen taitoihin. Koulutus suunnataan muun muassa Green Care -alan asiantuntijoille, kehittäjille, palvelujen tuottajille, opettajille, ohjaajille, kouluttajille, neuvojille, viranomaisille sekä näihin tehtäviin tähtääville henkilöille ja korkeakoulutuksessa oleville tuleville ammattilaisille. Koulutus sisältää sekä lähiopetusta eri puolella Suomea että verkko-opintoja.


Green Care -koulutusmalli korkea-asteelle -hanketta toteuttavat vuosina 2015–2018 Lapin ammattikorkeakoulu Oy (hankkeen koordinointi), Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy, Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy ja Centria-ammattikorkeakoulu Oy. Sen lisäksi, että Helsingin yliopisto vastaa mallin ja koko hankkeen arvioinnin koordinoinnista sekä tietyn teemapaketin tuotannosta, se osallistuu hankkeeseen kokonaisuudessaan.


Hanketta osarahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan Sosiaalirahastosta (ESR).

TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm22/06/201530/11/2018

Tutkimustuotos

  • 3 Kirjan luku tai artikkeli

Arviointi Green Care -korkea-asteen koulutuksessa

Mynttinen, R., lokakuuta 2018, Green Care Pro -koulutusmalli yhdenmukaisen Green Care -osaamisen tuottamiseksi. Vinblad, S., Sipola, R. & Iijolainen, M. (toim.). 1. toim. Rovaniemi: Lapin ammattikorkeakoulu, s. 65 - 77 13 Sivumäärä (Lapin ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja D. Muut julkaisut ; nro 6/2018).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Open access

Green Care -koulutuksen pilotointi, menetelmät ja toimintamuodot -opintojakso

Mynttinen, R. & Piirainen, A., lokakuuta 2018, Green Care Pro -koulutusmalli yhdenmukaisen Green Care -osaamisen tuottamiseksi. Vinblad, S., Sipola, R. & Iijolainen, M. (toim.). Rovaniemi: Lapin ammattikorkeakoulu, s. 42 - 47 5 Sivumäärä (Lapin ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja D. Muut julkaisut ; nro 6/2018).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Open access
Tiedosto

Green Care Pro -koulutusmalli, Green Care -menetelmät ja -toimintamuodot -opintojakso

Mynttinen, R., Mäntymaa, S. & Piirainen, A., lokakuuta 2018, Green Care Pro -koulutusmalli yhdenmukaisen Green Care -osaamisen tuottamiseksi. Vinblad, S., Sipola, R. & Iijolainen, M. (toim.). Rovaniemi: Lapin ammattikorkeakoulu, s. 106-110 5 Sivumäärä (Lapin ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja D. Muut julkaisut ; nro 6/2018).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliAmmatillinen

Open access

Aktiviteetit

  • 8 Konferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

Green Care -koulutusmalli korkea-asteelle -hankkeen työpaja

Ritva Mynttinen (Järjestäjätoimikunnan puheenjohtaja)
31 tammikuuta 2018

Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

Green Care -koulutusseminaari

Ritva Mynttinen (Järjestäjätoimikunnan jäsen), Ritva Mynttinen (Puhuja: esitelmän pitäjä), Juha Rutanen (Puhuja: puheenjohtaja), Torsti Hyyryläinen (Puhuja: esitelmän pitäjä), Päivi Pylkkänen (Osallistuja)
29 lokakuuta 2018

Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

Green Care -asiakaspalvelu ja ohjaustyö (kokeiluopintojakso)

Ritva Mynttinen (Järjestäjätoimikunnan jäsen), Maarika Iijolainen (Järjestäjätoimikunnan puheenjohtaja), Jaana Ruoho (Järjestäjätoimikunnan puheenjohtaja), Lena Enlund (Järjestäjätoimikunnan puheenjohtaja), Lapin AMK, Centria, KAMK, JAMK, SAMK SeAMK ja Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti: kukin yhteissuunnittelun ja -tuotannon (Järjestäjätoimikunnan jäsen)
6 maaliskuuta 201714 huhtikuuta 2017

Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen