Teologiksi ja teologina kasvamassa

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Ammattiin kasvaminen on elinikäinen, jatkuvasti muuttuva kasvuprosessi. Siihen liittyy oman alan etsimisen, opiskelun ja työelämässä olon eri vaiheita. Yhä useammin prosessi ei ole suoraviivainen, vaan monen elämänura rakentuu vaihtuvista työurista, uudelleen etsimisestä ja erilaisista alan vaihtamiseen liittyvistä prosesseista.

Tutkimushankkeen tarkoituksena on selvittää teologian opiskelijoiden valikoitumista alalle, opiskeluprosessia, ammattiin suuntautumista ja työelämään siirtymisen prosesseja valmistumisen jälkeen. Tutkimushankkeen nimi ”Teologiksi kasvamassa” korostaa ammattiin kasvamisen elinikäistä luonnetta. Opiskelualan valinta ja opiskeluaika muodostaa vain yhden osan siitä.

Tutkimuksen kohderyhmänä ovat alalle pyrkivät ja teologian opiskelijat Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa sekä Åbo Akademissa sekä alalta viime vuosina valmistuneet. Tarkastelukohteena ovat muun muassa teologisen alan valintaan vaikuttavat tekijät, kirkon työhön suuntautuminen, ammattitavoitteet ja niiden muokkautuminen opintojen myötä, opiskeluprosessiin vaikuttavat tekijät, koetun ammatillisen osaamisen kehittyminen opintojen myötä, teologien soveltuvuusarvioinnin merkitys alkuvaiheen työuran ennustajana sekä opiskelijan suhde kirkon virkaan ja muihin teologeille soveltuviin tehtäviin sekä tämän suhteen kehittyminen opintojen myötä ja työelämässä.

Tutkimus pohjautuu laajaan ja monipuoliseen aineistoon.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm26/04/201031/12/2013

Tieteenalat

  • 614 Teologia
  • 516 Kasvatustieteet