Kasvava mieli: Kasvatukselliset transformaatiot yksilöllisen, sosiaalisen ja institutionaalisen uudistumisen tukemiseksi digitaalisena aikakautena

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

”Kasvava mieli: Kasvatukselliset transformaatiot yksilöllisen, sosiaalisen ja institutionaalisen uudistumisen tukemiseksi digitaalisena aikakautena” hankkeen (2018-2023, Suomen akatemian strategisen tutkimuksen toimikunta, kestävän kasvun avaimet -ohjelma) tarkoituksena on tukea suomalaisten koulujen ja opettajien uudistumista vuorovaikutuksessa korkeatasoisen akateemisen tutkimuksen kanssa. Nuorten myönteinen kehitys on tulevaisuuden kestävän kasvun tärkein voimavara, jota Kasvava mieli hanke tukee 6 työpaketin välityksellä, joka liittyvät 1) nuorten oppimiseen, kehitykseen ja sosiodigitaaliseen osallistumiseen liittyvän pitkittäisaineiston keräämiseen ja aivotutkimuksiin, 2) nuorten oppimista ja kehitystä voimaannuttaviin interventioihin, 3) tiedeopetusta ja käsityötä integroivien innostavien keksimis- ja peliprojektien tekemiseen, 4) digitaalisen oppimisen uuden sukupolven analytiikan kehittämiseen, 5) opettajien osaamisen ja koulun systeemisen kehityksen tukemiseen ja 6) monenlaisten tutkija-opettaja kumppanuuteen perustuvien osallistavien vuorovaikutustapahtumien järjestämiseenä. Hanke toteutetaan yhdessä Helsingin kaupungin opetusviraston digitalisaatioprojektin kanssa.
Lyhennetty nimiGrowing Mind
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm15/01/201831/12/2023

Tieteenalat

  • 516 Kasvatustieteet