Hankkeista oppiminen: Tietomallintamisen johtaminen, organisointi ja koordinointi rakennushankkeissa

  Projekti: Tutkimusprojekti

  Projektin yksityiskohdat

  Kuvaus (abstrakti)

  Hankkeessa selvitetään: (1) Millä eri tavoilla ja kenen toimesta tietomallintamista johdetaan ja koordinoidaan, millaista osaamista edellytetään ja miten erilaiset toimintatavat edistävät tietomallinnusta rakennushankkeissa? (2) Miten tietomallien tuottamisesta ja käytöstä sovitaan hankkeen eri vaiheissa? (3) Miten tietomallinnetun suunnittelutyön johtamista ja toteuttamista voidaan kehittää yhteistyömallien avulla?
  AkronyymiWBS 470286
  TilaPäättynyt
  Todellinen alku/loppupvm01/08/201531/12/2016

  Tieteenalat

  • 516 Kasvatustieteet
  • johtaminen, organisaatio, koordinointi, yhteistyö, kehittävä työntutkimus menetelmä
  • 212 Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
  • tietomallintaminen, rakennushankkeet