Harjumetsien paahdeympäristöjen nykytila ja hoito

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus

Harjujen etelään-länteen suuntautuneet, avoimet ja paahteiset rinteet ovat muun
muassa metsäpalojen tehokkaan torjunnan, ilmakehän typpilaskeuman ja metsätaloustoimienseurauksena rehevöitymässä ja kasvamassa umpeen. Myös niillä eläväerikoistunut kasvi- ja hyönteislajisto on uhanalaistunut.

Harjumetsien paahdeympäristöjen tilaa ja hoitomahdollisuuksia selvittämään perustettiin vuonna 2006 yhteistyöhanke "Harjumetsien paahdeympäristöjen nykytila ja hoito 2006 - 2008". Hankkeessa oli ekologisen osaamisen (SYKE, Helsingin yliopisto) lisäksi mukana laaja kirjo metsätalouden ja luonnonsuojelualueiden hoidon toimijoita, joten työn itsestään selväksi tavoitteeksi otettiin inventointien lisäksi luontotyypin tilaa parantavien hoitomenetelmien kehittäminen ja hoitojen käynnistäminen. Tutkimushankkeen rahoittivat ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö.

Hankkeessa olivat mukana:

Suomen ympäristökeskus (SYKE), Luontoyksikkö
Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio
UPM Kymmene Oyj
Metsähallitus Metsätalous
Metsähallitus Luontopalvelut
Helsingin yliopisto, Jouko Rikkinen
Metsäkeskukset: Häme-Uusimaa, Kaakkois-Suomi, Kainuu, Keski-Suomi, Lounais-
Suomi, Pirkanmaa, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Rannikko

Hankkeen aikana rakennettiin laajapohjainen yhteistyöverkosto harjumetsien
paahdeympäristöjen hoidon kehittämiseksi. Tähän hankkeen loppuraporttiin koottiin yhteen inventointien tulokset, kokemukset aloitetuista hoitokohteista ja yhteenvetona niistä saadut keskeiset tulokset.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/200631/12/2008