Terveys, riskit ja ilmastonmuutos: altistumisen, hasardien ja haavoittuvuuden kytkennät eri alue- ja aikaskaaloissa

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Hankkeessa tutkitan ilmastonmuutoksen vaikutuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin Suomen kuudessa suurimmassa kaupungissa yhdistelemällä ja soveltamalla useita eri aineistoja, menetelmiä ja lähestymistapoja; alueelliset ilmastomallit kytketään maankäyttö- ja maanpeitetietoihin, sosioekonomisiin aineistoihin sekä ihmisten terveystilanteesta kertoviin kohorttiaineistoihin. Biofysikaalisia, sosioekonomisia ja terveyteen liittyviä aineistoja tarkastellaan kaupunkikehityksen ja ilmastopolitiikan kontekstissa, jotta saadaan selville, millaiset politiikkatoimet ja kehityskulut muokkaavat ilmastonmuutoksen terveydelle aiheuttavia riskejä. Hankkeessa kehitetään ilmastoriskeistä kertova paikkatietoaineisto, jonka avulla kuvataan riskien alueellista jakautumista ja ajallista kehitystä.

Yleistajuinen kuvaus

Hankkeessa tutkitan ilmastonmuutoksen vaikutuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin Suomen kuudessa suurimmassa kaupungissa yhdistelemällä ja soveltamalla useita eri aineistoja, menetelmiä ja lähestymistapoja; alueelliset ilmastomallit kytketään maankäyttö- ja maanpeitetietoihin, sosioekonomisiin aineistoihin sekä ihmisten terveystilanteesta kertoviin kohorttiaineistoihin. Biofysikaalisia, sosioekonomisia ja terveyteen liittyviä aineistoja tarkastellaan kaupunkikehityksen ja ilmastopolitiikan kontekstissa, jotta saadaan selville, millaiset politiikkatoimet ja kehityskulut muokkaavat ilmastonmuutoksen terveydelle aiheuttavia riskejä. Hankkeessa kehitetään ilmastoriskeistä kertova paikkatietoaineisto, jonka avulla kuvataan riskien alueellista jakautumista ja ajallista kehitystä.
AkronyymiHERCULES
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/01/202031/12/2023

Tieteenalat

  • 3142 Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
  • 1172 Ympäristötiede
  • 5200 Muut yhteiskuntatieteet
  • ilmastonmuutokseen sopetuminen
  • 119 Muut luonnontieteet
  • ilmakehätiede
  • meteorologia
  • 519 Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede