Helsingin kaupungin henkilöstön terveystutkimus

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Tutkimuksen johtaja: Lahelma Eero, Lääketieteellisen sosiologian professori

Helsinki Health Studyn päätavoitteena on terveydentilan ja sen determinanttien monipuolinen tutkiminen keski-ikäisten Helsingin kaupungin nais- ja miestyöntekijöiden keskuudessa (n=40.000, 73% naisia).

Tutkimus kohdistuu sekä hyvää että huonoa terveyttä tuottaviin tekijöihin:

1) Työ- ja kotiympäristön samanaikaiset vaikutukset terveyteen,


2) terveyteen yhteydessä olevat keskeiset sosioekonomisen aseman ulottuvuudet ja terveyserojen selitykset,


3) toimintakyvyn, terveydentilan, sairauspoissaolojen ja varhaiseläkkeelle siirtymisen syyt, sekä


4) suomalaisten ja brittiläisten työntekijöiden vertailut.


Tutkimuksen pohjatietojen keruu on käynnistynyt vuonna 2000 ja etenevä seuranta jatkuu vuoteen 2005 saakka. Tutkimusta toteutetaan läheisessä yhteistyössä lontoolaisiin virkamiehiin kohdistuvan Whitehall Studyn (UK) kanssa. Aineisto kootaan 40 vuotta täyttäneiltä miehiltä ja naisilta. Kysely-, rekisteri- ja terveystarkastustietoja tarkastellaan yhdessä. Determinantteina ja vasteina tutkitaan terveyskäyttäytymistä, antropometrisia ja biologisia riskitekijöitä, hyvää ja huonoa terveyttä, psyykkistä ja fyysistä toimintakykyä, keskeisiä kansantauteja ja kuolleisuutta.


Monitieteiseen ryhmään kuuluu useita senioreita, postdoc-tutkijoita sekä jatko-opiskelijoita. Ryhmä on kansallisesti ja kansainvälisesti tiiviisti verkostoitunut (mm. EU, ESF). Ryhmällä on laaja kokemus terveyden, terveyskäyttäytymisen ja toimintakyvyn väestötutkimuksesta ja kansainvälisistä vertailuista.
Yhteistyötahot:

Helsingin yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos
Helsingin yliopisto, sosiologian laitos
Department of Epidemiology and Public Health, University College London, UK
Toyama medical and Pharmautical University, Japani
Erasmus University Rotterdam, Hollanti
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/01/2000 → …

Rahoitus

  • Kotimaiset Rahastot Ja Säätiöt

Tieteenalat

  • 3142 Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
  • sosiaalinen asema
  • työ
  • kotiympäristö
  • ikääntyminen
  • terveys
  • työntekijät