Helsinki Health Study (HHS)

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Tämän tutkimuksen avulla saadaan uutta tieteellistä tietoa työn ja muun elämän vaikutuksista terveyteen, toimintakykyyn ja hyvinvointiin. Tietoa voidaan hyödyntää toimintakyvyn ja terveyden ylläpitämisessä ja parantamisessa - myös työuran jälkeen. Tutkimuksen suorittaa Helsingin yliopistossa toimiva ryhmä yhteistyössä Lontoon yliopiston Whitehall-tutkimuksen ja japanilaisen University of Toyaman kanssa. Tutkimuksen tavoitteena on saavuttaa monipuolinen kuva työntekijöiden terveydentilasta ja hyvinvoinnista sekä työiässä että eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Erityisesti selvitetään, miten työ- ja muu elinympäristö sekä elintavat yhdessä biologisten tekijöiden kanssa vaikuttavat sairauksiin ja hyvinvointiin. Sairauksien syiden tunnistaminen on edellytyksenä tehokkaalle terveyden ja muun hyvinvoinnin edistämiselle sekä työelämässä että sen ulkopuolella. Helsinki Health Study on Helsingin yliopiston kansanterveystieteen laitoksen ja sen tutkimusyhteistyökumppaneiden toteuttama terveystutkimus. Tutkimus aloitettiin vuonna 2000 lähettämällä kyselylomake kaikille Helsingin kaupungin 40, 45, 50, 55 ja 60 vuotta kyseisenä vuonna täyttäneille työntekijöille.
Lyhennetty nimiTerveystutkimus
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/01/2000 → …

Rahoitus

  • SUOMEN AKATEMIA: 203 580,00 €

Tieteenalat

  • 3142 Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
  • Helsinki Health Study
  • terveystutkimus