Helsinki Health Study (HHS)

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus

Tämän tutkimuksen avulla saadaan uutta tieteellistä tietoa työn ja muun elämän vaikutuksista terveyteen, toimintakykyyn ja hyvinvointiin. Tietoa voidaan hyödyntää toimintakyvyn ja terveyden ylläpitämisessä ja parantamisessa - myös työuran jälkeen. Tutkimuksen suorittaa Helsingin yliopistossa toimiva ryhmä yhteistyössä Lontoon yliopiston Whitehall-tutkimuksen ja japanilaisen University of Toyaman kanssa. Tutkimuksen tavoitteena on saavuttaa monipuolinen kuva työntekijöiden terveydentilasta ja hyvinvoinnista sekä työiässä että eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Erityisesti selvitetään, miten työ- ja muu elinympäristö sekä elintavat yhdessä biologisten tekijöiden kanssa vaikuttavat sairauksiin ja hyvinvointiin. Sairauksien syiden tunnistaminen on edellytyksenä tehokkaalle terveyden ja muun hyvinvoinnin edistämiselle sekä työelämässä että sen ulkopuolella. Helsinki Health Study on Helsingin yliopiston kansanterveystieteen laitoksen ja sen tutkimusyhteistyökumppaneiden toteuttama terveystutkimus. Tutkimus aloitettiin vuonna 2000 lähettämällä kyselylomake kaikille Helsingin kaupungin 40, 45, 50, 55 ja 60 vuotta kyseisenä vuonna täyttäneille työntekijöille.
Lyhennetty nimiTerveystutkimus
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/01/2000 → …

Rahoitus

  • SUOMEN AKATEMIA: 203 580,00 €

Tieteenalat

  • 3142 Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
  • Helsinki Health Study
  • terveystutkimus

Projektit

Tutkimustuotos

Open access
Tiedosto

Association between socioeconomic position and occupational health service utilisation trajectories among young municipal employees in Finland

Sumanen, H., Harkko, J., Piha, K., Pietiläinen, O., Rahkonen, O. & Kouvonen, A., marraskuuta 2019, julkaisussa : BMJ Open. 9, 11, s. e028742 10 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Aktiviteetit

  • 4 Suullinen esitys
  • 3 Muun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)
  • 3 Kutsuesitelmä

Sosiaaliset oikeudet ja hyvinvointi- ja terveyserot nykypäivän Suomessa.

Anne Kouvonen (Puhuja)
16 toukokuuta 2019

Aktiviteetti: Puhe- tai esitystyypitKutsuesitelmä

Long-term exposure to adverse working conditions: implications for health in later life

Anne Kouvonen (Puhuja)
24 huhtikuuta 2019

Aktiviteetti: Puhe- tai esitystyypitKutsuesitelmä

Terveyseroja voidaan kaventaa vain vähentämällä yhteiskunnan muuta eriarvoisuutta

Anne Kouvonen (Puhuja)
31 tammikuuta 2019

Aktiviteetti: Puhe- tai esitystyypitKutsuesitelmä