Hidaspyrolyysin kokonaisratkaisut tuotevirtojen hyödyntämiseksi

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Tutkimusprojekti “Hidaspyrolyysin kokonaisratkaisut tuotevirtojen hyödyntämiseksi” (Hidaspyro II) toteutettiin Tekesin ”BioRefine Uudet biomassatuotteet” -teknologia-ohjelmassa vuosina 2011- 2014 tutkimusosapuolten VTT:n, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n ja Helsingin yliopiston kesken. Projektin päätavoitteena oli hidaspyrolyysiprosessin optimointi kaikkien tuotteiden (hiili, tisleet, terva,
kaasut) hyödyntämiseksi ja uusien sovellusten kehittämiseksi. Osatavoitteina oli
selvittää hiilen ja tisleiden vaikutus kasveihin, maaperään, maanparannukseen ja
viljelyn ympäristöpäästöihin, määrittää hyvän biohiilen laatukriteereitä sekä selvittää tisleen käyttömahdollisuuksia hajuntorjunnassa ja tuotteiden ympäristö- ja ekotoksikologisia vaikutuksia.
Lyhennetty nimiHidaspyro II
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/10/201130/09/2013