Kotiseutusuunnittelu maaseudun kehittämistyökaluna (Kotimatka)

Projekti: EU-rahoitus

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Hankkeen päätavoitteena on tukea yhteisöllisyyttä ja osallisuutta Etelä-Pohjanmaan maaseutualueilla. Hankkeessa tarjotaan kokemukselliseen kotiseututeoriaan perustuva kotiseutusuunnittelumenetelmä laajasti eteläpohjalaisten maaseudun paikallisyhteisöjen tietoisuuteen ja käyttöön. Kotiseutusuunnittelu edistää alueellista yhteenkuuluvuuden ja osallisuuden tunnetta kulttuurisesti kestävällä tavalla.

Hanke koostuu kolmesta päätoimenpidekokonaisuudesta. Ensimmäisenä kokonaisuutena järjestetään kotiseutusuunnittelun työpajoja eteläpohjalaisille maaseudun paikallisyhteisöjen toimijoille. Toisena kokonaisuutena tarjotaan osallistujille neuvontaa ja ohjausta, jotta he voivat viedä läpi oman mahdollisen kotiseutusuunnitteluprosessinsa. Kolmantena kokonaisuutena laaditaan Kotiseutusuunnittelun opas maaseudun kehittäjille.

Hankkeen rahoittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/03/202130/06/2023

Rahoitus

  • Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus: 133 047,00 €