Miten puhutella? Puhuttelutapojen vaihtelu ja muutos

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on tutkia puhuttelumuotojen (esim. sinuttelu vs. teitittely) käyttöä suomen kielessä ja vertailla sitä esimerkiksi englannin, ranskan, ruotsin, unkarin, venäjän ja viron käytäntöihin. Vertailun tavoitteena on tunnistaa, missä suhteessa suomen kielen käytännöt ovat erityisiä, missä suhteessa samanlaisia kuin vertailtavissa kielissä. Hankkeessa pyritään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

1. Millaisia puhuttelumuotoja suomen kielessä ja vertailukohtana olevissa kielissä käytetään nykyään? Miten puhuttelu on muuttunut ja muuttumassa?
2. Miten puhuttelussa ilmenevää muutosta ja vaihtelua voi selittää ?
3. Miten puhutteluun asennoidutaan?
4. Miten puhuttelukäytänteiden erot ilmenevät kulttuurien kohdatessa?

Kysymyksiin etsitään vastauksia kolmessa osahankkeessa, jotka limittyvät toisiinsa.
1) Perinteinen ja uusi media puhuttelukulttuurin muutoksen ilmentäjinä
Tarkastelun kohteena ovat sekä televisio-ohjelmat että ns. sosiaalinen media.
2) Puhuttelu asiakaspalvelu- ja hoivatyössä
Tutkittavana ovat puhutte¬lukäytänteet todellisissa vuorovaikutustilanteissa sekä alalla työskentelevien asenteet puhuttelua kohtaan.
3) Puhuttelu ja kulttuurien kohtaaminen nykypäivän työelämässä ja korkeakoulutuksessa
Tarkasteltavana on erilaisten puhuttelukulttuurien kohtaamisia eri näkökulmista ja eri tilanteissa (esim. asiakaspalvelu- ja hoivatilanteet, maahanmuuttajien kokemukset suomalaisesta puhuttelusta, puhuttelukäytänteiden opetus)

Tutkimushankkeessa tarkastellaan ja kerätään monenlaisia aineistoja, joita lähestytään erilaisista teoreettisista lähtökohdista; keskeistä on erilaisten aineistotyyppien (esim. haastattelut, asennekyselyt) ja metodien (esim. variaationtutkimus, keskustelunanalyysi, dirkurssianalyysi) yhdistäminen. Yhteisenä kehyksenä on kuitenkin sosiolingvistinen näkökulma (esim. puhuttelun tarkastelu suhteessa ikään, sukupuoleen ja puhujan sosiaaliseen taustaan). Pääaineistona ovat erilaiset aidot vuorovaikutustilanteet institutionaalisista keskusteluista sekä Internetistä.

Hanke tuottaa tietoa Suomen puhuttelun nykytilasta ja ominaispiirteistä, sillä toistaiseksi aihepiiriä on tutkittu niukasti ja yksipuolisesti. Kyseessä on kuitenkin tärkeä jokapäiväiseen vuorovaikutukseen liittyvä piirre, joka koetaan ongelmaksi aivan arkisissa kohtaamisissa mutta etenkin tietyillä ammattialoilla.
Tavoitteena kehittää uudenlaisia teoreettisia ja metodisia lähestymistapoja puhuttelun tarkasteluun. Hankkeen painottuminen autenttisten vuorovaikutustilanteiden – niin kasvokkaisten kuin verkkokeskustelujenkin – tarkasteluun on olennainen lisä kansainväliseen puhuttelututkimukseen, josta valtaosa on keskittynyt pelkkiin asennekyselyihin.

Tutkimus tuottaa uutta lingvististä tietoa puhuttelukäytänteistä, mutta tuloksilla on myös vankka yhteys käytännön sovellustyöhön. Niitä voidaan hyödyntää esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten sekä toimittajien koulutuksessa, samoin kuin kielten- ja kulttuurien välisen viestinnän opetuksessa aina peruskoulusta yliopistoihin.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/201431/12/2018

Rahoitus

  • Unknown funder

Tieteenalat

  • 6121 Kielitieteet
  • puhuttelu
  • sinuttelu
  • teitittely
  • tervehtiminen

Tutkimustuotos

Forms of address choices among Finnish and French university students and native French teachers

Holttinen, T. E. & Isosävi, J. M., 23 tammikuuta 2019, (Hyväksytty/In press) Address forms across cultures in educational settings . Bayyurt, Y., Hatipoğlu, Ç. & Marti, L. (toim.). John Benjamins

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Imaginary Customers and Public Figures: Visual Material as Stimuli in Studies of Address Practices

Lappalainen, H., marraskuuta 2019, It's not all about you: New perspectives on address research. Kluge, B. & Moyna, M. I. (toim.). John Benjamins, s. 100-121 22 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Variation in address practices across languages and nations: A comparative study of doctors’ use of address forms in medical consultations in Sweden and Finland

Wide, C., Lappalainen, H., Rouhikoski, A., Norrby, C., Lindholm, C., Lindström, J. & Nilsson, J., 20 elokuuta 2019, julkaisussa : Pragmatics. 29, 4, s. 595-621 27 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Aktiviteetit

Sociolinguistics Symposium 22

Johanna Isosävi (Puhuja: esitelmän pitäjä), Tuuli Emilia Holttinen (Puhuja: esitelmän pitäjä)
27 kesäkuuta 201830 kesäkuuta 2018

Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

Sinä vai te? Puhuttelu meillä ja muualla

Tuuli Holttinen (Järjestäjätoimikunnan jäsen)
3 lokakuuta 2018

Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

Lehtileikkeet

Miksi monikossa puhuttelu on kohteliasta?

Hanna Lappalainen

18/04/2019

1 kohde/ Medianäkyvyys

Lehdistö/media

Haastattelu teitittelystä

Hanna Lappalainen

19/03/2019

1 kohde/ Medianäkyvyys

Lehdistö/media