Huolena nuoren radikalisoituminen? Opas nuorten kanssa työskenteleville

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Opas tarjoaa nuorten kanssa työskenteleville tietoa radikalisoitumisesta ja ekstremismistä sekä konkreettisen keskustelu- ja toimintamallin, jonka avulla he voivat arvioida käytöksellään tai puheillaan huolta aiheuttavan nuoren oireilun mahdollisen syyn ja ohjata heidät tarkoituksenmukaisen tuen piiriin. Opas luo tärkeän linkin teorian ja käytännön välille ja linkittyy osaksi sisäministeriön kansallista toimenpidesuunnitelmaa radikalisoitumisen ennaltaehkäisemiseksi erityisesti opetustoimen kontekstissa.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/05/202031/03/2021