HY:n lääkäreiden perusopetuksen curriculumuudistus

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan lääketieteen lisensiaatin tutkinnon pätevyys- ja työelämälähtöistä opetussisältöuudistusta (curriculumuudistus) varten uudistustyöryhmän käyttöön APR-tietojärjestelmästä saatavaa tietoa suomalaisten terveyskeskusten potilaista ja heidän sairauksistaan sekä siitä, minkä sairauksien hoitamiseen perusterveydenhuollon lääkärin työaika kuluu. Tämän pohjalta on laskettu, minkä verran eri erikoisalojen antamaa opetusta tarvittaisiin palvelujärjestelmässä toimiville tuleville lääkäreille. Tietoja on vertailtu aiemman curriculumin opetussisältöön ja uudistustyöryhmä on muuttanut erikoisalojen opetusmääriä vastaamaan paremmin nykyaikaa. Lisäksi tuotimme kaikille kliinisille opetuserikoisaloille heidän opetussisältönsä suunnittelun pohjaksi listauksen heidän opetettavikseen kuuluvien sairauksien tarvitsemista lääkärityömäärästä terveyskeskuksissa.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm15/04/201331/12/2015

Tieteenalat

  • 3141 Terveystiede
  • työelämävastaavuus
  • curriculumuudistus
  • työn sisältö
  • työn määrä
  • diagnoosit
  • 3142 Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
  • 3126 Kirurgia, anestesiologia, tehohoito, radiologia