Rakentamisen tietomallintaminen

  Projekti: Tutkimusprojekti

  Projektin yksityiskohdat

  Kuvaus (abstrakti)

  Tietomallintaminen on uusi geneerinen teknologia, jota voidaan hyödyntää rakennusten suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa. Teknologiaa on kehitelty vuosikymmenten ajan ja nyt rakennustoiminnassa ollaan siirtymässä mallintamisen laajamittaisempaan hyödyntämiseen. Tietomallintamisen odotetaan tuovan apua moniin rakennushankkeiden perinteisiin ongelmiin. Odotuksista liittyvät osittain mallinnusteknologian mukanaan tuomiin etuihin, joita ovat mm. suunnitteluvirheiden parempi tunnistaminen, määrälaskennan nopeus ja tarkkuus, erilaiset olosuhde- ja energiasimulaatiot sekä suunnitelmien havainnollisuus. Toisaalta odotukset kohdistuvat myös hankkeen eri toimijoiden yhteistyömuotojen kehittymiseen ja integroitumiseen, jossa mallintaminen toimii yhtenä keskeisenä välineenä.
  Toiminnan, kehityksen ja oppimisen tutkimusyksikkö CRADLE on ensi kertaa mukana näin laajamittaisessa rakennusalan tutkimusohjelmassa. Toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen kautta haetaan uudenlaista näkökulmaa rakennusalan teknis-taloudelliseen tutkimusperinteeseen. Tutkimusohjelman ja sen mukana CRADLEn tavoitteena on tuottaa uutta tutkimustietoa tietomallien käytöstä rakennusalan asiakasyhteistyössä, suunnittelussa, rakentamisessa sekä rakennusten ylläpidossa.
  TilaPäättynyt
  Todellinen alku/loppupvm01/11/201031/12/2013

  Tieteenalat

  • 516 Kasvatustieteet