Vähähiilisen rakentamisen innovaatio- ja toimintaverkosto

  • Törmä, Hannu (Principal Investigator)
  • Istolahti, Paavo (Osallistuja)

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Tavoitteena on aktivoida pk-yrityksiä ja edistää niiden kasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä EU:n vähähiilisen talouden ja resurssitehokkuuden tiekarttojen mukaisesti uusien vähähiilisen rakentamisen liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Tavoitteena on saada hyödynnettyä kasvupotentiaalia puurakentamisen osalta alueen elinkeinotoiminnassa. Tavoitteena on tunnistaa ja arvioida Kouvolan alueelta sopivia innovaatioympäristöjä ja kehitysalustoja pk-yritysten liiketoimintojen kehittämiseksi sekä laatia Kouvolan seudulle soveltuva vähähiilisyysmalli yhteistyössä hankkeeseen osallistuvien tahojen kanssa.

Hanke toteutetaan yhteishankkeena Kouvola Innovation Oy:n, Aalto-yliopistona toimivan Aalto-korkeakoulusäätiön, Kymenlaakson Ammattikorkeakoulun, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin toimesta.
Elinkeinoyhtiö arvioi mahdollisia innovaatioympäristöjä Kouvolan seudulla vähähiilisen rakentamisen toteuttamiseksi sekä yritysten motivoimiseksi uuden liiketoiminnan kehitysalustoiksi. Elinkeinoyhtiö muodostaa verkoston pk-yritysten, julkisten toimijoiden ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Kehitys- ja liiketoimintamahdollisuuksia ideoidaan ja arvioidaan yhdessä verkoston kanssa. Aalto-yliopisto kehittää Kouvolalle vähähiilisen rakentamisen ja luvittamisen mallin sekä informoi kohdeyrityksiä sen hyödyntämisestä. Ideoidaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia yhteistyössä yritysten ja hanketoimijoiden kanssa.
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu tarkastelee puun restoratiivisia mahdollisuuksia esimerkkikohteissa. Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti laatii vähähiilisen puurakentamisen aluetalousvaikutusselvityksen. Lappeenrannan teknillinen yliopisto toteuttaa elinkaarikustannuslaskentaa kaupungin osoittamaan kohteeseen.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/201531/10/2016