Vihreän talouden innovaatiot - Boostia julkisen ja yksityisen sektorin väliseen yhteistyöhön Etelä-Pohjanmaalla (VITALI)

Projekti: EU-rahoitus

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Hankkeen tavoitteena on edistää julkisen ja yksityisen sektorin valmiuksia kehittää yhteistyössä ekologisesti ja sosiaalisesti kestäviä innovaatioita. Tämä edistää Etelä-Pohjanmaan kestävää kasvua ja vahvistaa alueen yritysten ja julkisen sektorin hanketoimijoiden yhteistyöosaamista vihreän talouden siirtymässä. Tavoitteena on yhteistyökumppanuus, joka perustuu yhteiseen näkemykseen, sitoutumiseen, yhdessä oppimiseen ja molemminpuoliseen hyötyyn.

Hanke jakautuu viiteen työpakettiin:
- selvitetään kestävään innovaatioon johtaneen julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön taustalla vaikuttaneita tekijöitä
- rakennetaan käytännönläheinen prosessimalli yritysten ja julkisen toimijoiden kestäviin innovaatioihin tähtäävästä yhteistyöstä
- järjestetään yhteiskehittelytyöpajoja, joiden kautta malliin saadaan alueellinen ja toimialakohtainen näkökulma sekä vahvistetaan yritysten ja julkisten toimijoiden osaamista tunnistaa oman toimintansa kehittämiskohteita ja tietotarpeita kestäviin innovaatioihin tähtäävässä yhteistyössä
- järjestetään sparraustilaisuuksia, joiden tavoitteena on tarjota yrityksille ja julkisen sektorin toimijoille tietoa ja käytännön työkaluja siitä, miten yksityisten ja julkisten toimijoiden välille rakennetaan yhteistyökumppanuus
- levitetään hankkeen tuloksia laajasti eri kanavien kautta

Hankkeen keskeisinä kohderyhminä ovat julkiset hankintayksiköt tai julkisten palveluiden yksiköt, jotka tekevät hankintoja sekä pienet ja keskisuuret elintarvike- ja hoiva-alan yritykset. Hankkeen välilisiä kohderyhmiä ovat yritysten verkostot, jotka toimivat liiketoiminnan mahdollistamisessa, kuten logistiikkayritykset, ja hankintayksiköiden kautta kunnan toimijat, kuten hallinto ja viranhaltijat sekä poliittiset päätöksentekijät. Lisäksi välillisiin kohderyhmiin lukeutuvat yrityskehittäjät ja -neuvojat ja elinkeinoelämän organisaatiot sekä muut kolmannen sektorin sidosryhmät.

VITALI-hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) / Etelä-Pohjanmaan liitto. Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/202131/07/2023

Rahoitus

  • Pirkanmaan liitto: 112 000,00 €
  • Tampereen korkeakoulusäätiö sr c/o Tampereen Yliopisto: 7 000,00 €