Innovatiivisia strategioita julkisille ruokapalveluille: Kestävyystyökalu Itämeren alueelle (StratKIT)

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus

Julkiset ruokapalvelut voivat edustaa näkyvästi ja tehokkaasti esimerkkejä kehityskuluista yhä kestävämpiä ruokajärjestelmiä kohti. Koska julkiset ruokapalvelut muodostavat monimutkaisen ammatillisen kokonaisuuden, niiden tavoitteellinen kehittäminen vaatii yhteistä oppimista, kehittämistä ja innovointia jossa erilaiset toimijat kohtaavat työhönsä liittyvissä kysymyksissä. Tähän tehtävään ovat sitoutuneet Itämeren alueella (Baltic Sea Region, BSR) toimijat Suomesta, Virosta, Puolasta, Saksasta, Tanskasta ja Venäjältä osallistumalla StratKIT-hankkeeseen (01.01.2019-30.06.2021). Hanketta rahoittaa Interreg Baltic Sea Region, Euroopan alueellinen kehittämisrahasto, yhteistyössä Venäjän Federaation kanssa n. 2 M€:n kokonaisrahoituksella. Hankkeessa kartoitetaan julkisten ruokapalvelujen nykytilanne ja osaamistaso, mallinnetaan kestävän kehityksen dynamiikkaa, sekä rakennetaan käytännön kestävyystyökalu. Tuloksista viestitään Itämeren alueella ja myös laajemmin Euroopassa.
Lyhennetty nimiStratKIT
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/01/201931/12/2021