Oppia aluevaikuttamisesta - Aluejohtokunnat maaseutualueiden osallistumiskäytäntönä

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa ja edistää paikalliseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen liittyvää osaamista ja sitä kautta eri väestöryhmien ja alueiden hyvinvointia Etelä-Savossa.

Hankkeessa tarkastellaan erityisesti Mikkelin ja Savonlinnan kuntaliitosalueilla toimineiden alueellisten toimielinten, aluejohtokuntien, toimintaa vuosina 2013-2017. Aluejohtokuntia tarkastellaan aluejohtokuntatyöhön osallistuneiden ja sitä organisoineiden toimijoiden näkökulmasta niin toiminnasta syntyneiden dokumenttien kuin toimijahaastattelujen avulla. Aluejohtokuntien toimintaa vertaillaan myös EU-osarahoitetusta maaseutuohjelmasta tuettuun Leader –toimintatapaan.

Alue- ja paikalliskehittämisen toimijaosapuolien tietämystä asukasosallistumiseen ja aluevaikuttaimiseen liittyvistä toimintakäytännöistä lisätään viestinnän, julkaisun ja kaikille avoimen yhteisen loppuseminaarin avulla.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/04/201730/06/2018