Autismikirjon varhaisnuorten vuorovaikutus - keskiössä puheen prosodia, katsekäyttäytyminen ja ymmärrysongelmatilanteet

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus

Tutkimuksen päämääränä on vertailla suomea ja ranskaa äidinkielenään puhuvien autismikirjon varhaisnuorten prosodisia ja ei-kielellisiä piirteitä toisiinsa keskustelunanalyysin ja fonetiikan menetelmin. Tätä kautta pyritään selvittämään, missä määrin kyseiset piirteet johtuvat itse diagnostisesta oireistosta, ja missä määrin ne heijastavat puhutun kielen prosodista rakennetta ja elekielen kulttuurisidonnaisuutta. Lisäksi tutkitaan mm. tutkittavien henkilöiden ja kuntouttajien välisiä ymmärrysongelmatilanteita sekä puheen epäsujuvuutta. Tutkimusaineisto koostuu autenttisista kuntoutuskeskusteluista sekä kontrolliryhmäaineistoista.
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/2015 → …

Tieteenalat

 • 6121 Kielitieteet
 • autismi
 • prosodia
 • katse
 • ymmärrysongelmat
 • korjaukset
 • vuorovaikutus
 • katsekäyttäytyminen
 • ei-kielellinen viestintä
 • keskustelunanalyysi
 • epäsujuvuus
 • fonetiikka
 • puhe
 • puheen analyysi