Rapautumisen merkitys piin ja hiilen lateraaliseen kulkeutumiseen sekä hiilinieluihin metsäisellä valuma-alueella (SiliCarbo)

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Silikaatti- ja karbonaattimineraalien rapautumisprosessit sitovat ilmakehän hiilidioksidia kiinteään muotoon. Lisäksi useiden virtavesien hiilidioksidin ja liukoisen piin pitoisuuksien välillä on havaittu voimakkaita riippuvuuksia. Yksi tärkeimmistä järven perustuottajaryhmistä, piilevät, tarvitsevat piitä makroravinnetasolla, joten nämä ovat riippuvaisia valuma-alueelta kulkeutuvasta piistä. Piilevät sedimentoituvat muita leviä nopeammin painavien piikuortensa ansiosta, mikä tekee näistä potentiaalisesti tärkeitä järvien hiilinieluja.

Keskitymme tutkimuksessamme selvittämään piin ja epäorgaanisen hiilen kiertojen välisiä yhteyksiä kahdella tutkimusvaluma-alueella. Seuraamme valuma-alueelta järveen kulkeutuvan hiilen ja piin määrää, sekä pyrimme selvittämään järven merkityksen pii- ja hiilinieluna. Pyrimme myös muodostamaan valuma-aluetasoisen piin kiertoa kuvaavan budjetin.
TilaEi alkanut

Tieteenalat

  • 1172 Ympäristötiede
  • Hiilen kierto
  • Piin kierto