Juurikääpä-, kirjanpainaja- ja myrskytuhojen vaikutus metsänkasvatuksen riskeihin ja riskien metsänhoidolliset torjuntamahdollisuudet Etelä-Suomen kuusikoissa.

  • Hynynen, Jari (Projektinjohtaja)
  • Honkaniemi, Juha (Osallistuja)
  • Heliövaara, Kari (Projektinjohtaja)
  • Kasanen, Risto (Projektinjohtaja)
  • Ojansuu, Risto (Principal Investigator)

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

METLA/VantaaJuurikääpä (Heterobasidion annosum s.l. Fr.(Bref.)) ja kirjanpainaja (Ips typographus L.) ovat merkittävimmät kuusikoiden bioottiset tuhonaiheuttajat Etelä-Suomessa. Viime aikoina esiintyneet myrskytuhot ovat lisänneet kirjan­painajan aiheuttamia tuhoja. Erityisen herkkiä myrskytuhoille ovat olleet lahot kuusikot. Tappiot yksittäisen metsänomistajan osalta voivat kasvaa huomattaviksi. Hankkeen tavoitteena on kehittää metsikön kehityksen ennustamisen menetelmä ja ohjelmisto, jossa ovat mukana juurikääpä, tuuli, ja kirjan­painajatuhojen riskit ja vaikutukset.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/201431/12/2016