Käyttäjäyhteisöt ja tuotekonseptit visuaalisen viestinnän ja uusien verkkopalvelujen mahdollistajina

  • Seppä, Anita Irmeli (Vastuullinen tutkija)

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus

Neljästä työsalkusta koostuvan hankkeen keskeisimmäksi tavoitteeksi asetettiin selvitellä teknisissä käyttäjäyhteisöissä ja tuotekonseptoinnissa tapahtuneita kulttuurisia, elämyksellisiä ja käyttötapoihin liittyviä muutoksia erityisesti laajakaistapalveluiden, nettiturvallisuuden (työsalkut 2-4) sekä mainonnan (työsalkku 1) osalta. Kuten työsuunnitelmasta kävi ilmi, lähdimme liikkeelle olettamuksesta, että käyttäjiltä saadun palautteen avulla tietoyhteiskunnan palveluja voitaisiin kehittää entistä helppokäyttöisemmiksi, monipuolisemmiksi ja tarvelähtöisemmiksi. Metodisesti tutkimus painottui näin jo lähtökohdiltaan käyttäjälähtöiseksi tutkimukseksi, jonka tavoitteita tarkennettiin yksityiskohtaisemmin jokaisen työsalkun kohdalla.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/200630/04/2007

Tieteenalat

  • 222 Muu tekniikka
  • mobiiliteknologia, internet, uudet teknologiasovellutukset
  • 616 Muut humanistiset tieteet
  • visuaalinen kulttuuri, tuotekonseptointi