Kainuun erikoissairaanhoidon aluetaloudelliset vaikutukset

  Kuvaus

  Tutkimuksessa selvitetään erikoissairaanhoidon aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa. Tutkimuksessa tarkastellaan erikoissairaanhoidon alue- ja kunnallistaloudellista vaikuttavuutta kolmessa tulevaisuuden skenaariossa. Skenaarioista ensimmäisessä erikoissairaanhoito loppuu Kainuusta ja toisessa peruserikoissairaanhoito jää ja osa toimista siirtyy joko Oulun tai Kuopion yliopistolliseen sairaalaan. Kolmannessa skenaariossa vaativaa erikoissairaanhoitoa jatketaan ja kehitetään.

  Selvityksessä esitetään kokonaisarvio erikoissairaanhoidon vaikuttavuudesta ja merkityksestä Kainuun maakunnalle. Tulokset esitetään Kainuun maakunnan tasolla. Tärkeintä on hahmottaa missä määrin mahdolliset muutokset vaikuttavat alueen taloudelliseen kasvuun, työllisyyteen, tuloihin, kulutukseen ja verotuloihin.

  Tutkimuksessa huomioidaan mahdollisten rahassa mitattavien vuotojen vaikutukset Pohjois-Pohjanmaalle ja Pohjois-Savoon.
  TilaPäättynyt
  Todellinen alku/loppupvm01/11/201030/01/2011