Kallaveden vesistöalueen muuttuva kuva kivikaudelta rautakaudelle

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus

Tutkimusprojektin tavoitteena on koota yhteen tietoa arkeologisesta tutkimushistoriasta, esihistoriallisesta asutuksesta ja vesistöhistorian muutoksista Kallaveden vesistöalueelta valittujen kuntien alueella. Koottua tietoa käytetään maastoinventoinnin pohjana, minkä kautta pyritään luomaan mahdollisuuksia alueen asutuskuvaa päivittävälle tutkimukselle.

Tärkeimmät tutkimuskysymykset liittyvät tunnettujen muinaisjäännöskohteiden suhteeseen aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa esitettyihin Muinais-Saimaan rantavaiheisiin, sekä arkeologisten kohteiden maantieteelliseen jakautumiseen Kallaveden vesistöalueella.

Pohjatyöt toteutettiin vuonna 2017 ja maastoinventointi vuoden 2019 aikana. Projektin rahoitus on saatu Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Savon maakuntarahastolta.

Kuvaus yleisölle

Kallaveden muinaisrannoilla-projektissa on koottu yhteen tietoa Pohjois-Savon alueen arkeologisesta tutkimushistoriasta, muinaisjäännöksistä ja vesistöhistoriasta. Kootun aineiston kautta etsitään mahdollisuuksia alueen esihistoriallista asutuskuvaa päivittävälle tutkimukselle. Toukokuussa 2019 toteutetaan maastoinventoinnin pilottiviikko, jonka aikana tutkimusryhmä tutustuu Iisalmen, Siilinjärven ja Kuopion alueella tunnettuihin kohteisiin ja etsii Kallaveden vesistön muinaisrannoilta lupaavia alueita esihistoriallisen asutuksen paikantamiseen. Syksyllä inventointi jatkuu laajemmilla tutkimuksilla.
Lyhennetty nimiKallaveden muinaisrannoilla
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/12/2017 → …

Tieteenalat

  • 615 Historia ja arkeologia
  • Asutushistoria
  • Inventointi
  • Vesistöhistoria
  • Kivikausi
  • Pronssikausi
  • Rautakausi
  • Varhaismetallikausi
  • Pohjois-Savo