Kansainvälinen varhaiskasvatuksen johtajuustutkimus "Discourses of leadership in the diverse field of early childhood education"

  • Fonsen, Elina (Projektinjohtaja)

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Varhaiskasvatuksen johtajuutta haastaa kansallisesti ja kansainvälisesti yhteiskunnalliset ja hallinnolliset muutokset. Usein kuitenkin varhaiskasvatuksen henkilöstöä ohjaa vahvasti organisaation vakiintuneet kulttuuriset tavat toimia, ja johtajien yhtenä tehtävänä on tässä ristipaineessa viedä uusia vaateita ohjaamaan toimintakulttuuria.

Tässä tutkimuksessa tuotetaan focus group -keskustelujen diskursiivisen analyysin kautta tietoa johtajien ja varhaiskasvatuksen opettajien näkemyksistä ja odotuksista johtajuudelle. Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että varhaiskasvatuksen henkilöstön sitoutumiseen, työhyvinvointiin ja pedagogiikan laatuun voidaan vaikuttaa vahvasti johtajuuden kautta. Erityisesti yhtenäinen näkemys organisaation perustehtävästä, jaetut arvot ja hyvä rakenne pedagogiselle johtajuudelle ovat keskeisiä varhaiskasvatuksen laatua määrittäviä tekijöitä.

Varhaiskasvatuksen kohtaamat haasteet muodostuvat sekä kansallisista että globaaleista ilmiöistä. Kansallisilla osatutkimuksilla tuotamme tietoa johtajuuden diskursseista paikallisessa varhaiskasvatuksen kontaktissa. Kansainvälistymisen, maahanmuuton ja yhteiskunnallisen eriarvoistumiskehityksen myötä suomalainenkin konteksti on muuttunut yhä erilaistuneemmaksi.

Vertailevalla tutkimusotteella saadaan suomalaisen kontekstin lisäksi tietoa Etelä-Afrikan, Japanin, Floridan, Saksan ja Singaporen varhaiskasvatuksen johtajuudesta ja haasteista. Tämän avulla tuotamme tietoa kunkin maan vahvuuksista ja haasteista, minkä kautta voimme erottaa selkeämmin kulttuuriset piirteet ja ominaislaadun.

Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä vallitsevista johtajuusdiskursseista ja niiden tuottamista erilaisista odotuksista varhaiskasvatuksen johtajuudelle. Selkiyttämällä varhaiskasvatuksen eri toimijoiden käsityksiä ja odotuksia johtajuudesta, tuetaan henkilöstön sitoutumista, osaamista ja työhyvinvointia, jonka kautta tavoitteena viimekädessä on pedagogisesti laadukas toiminta ja varhaiskasvatuksen laadukas toteutuminen jokaisen lapsen kohdalla.

Tutkimusryhmän perustamiskokous oli 21.4.2017, University of South Africa, Pretoriassa, Etelä-Afrikassa ja tutkimuksen suunnittelukokous Hampurissa Saksassa osana ILRFEC:n kuudetta konferenssia: 6th International Leadership Research Forum Early Childhood (ILRFEC) 4.-6.9.2017

Tutkimusryhmä on osa kansainvälistä varhaiskasvatuksen johtajuustutkijoiden ILRFEC verkostoa. (International Leadership Research forum http://ilrfec.org/)

Tutkimusryhmä:
Tutkimusryhmän johtaja, yliopistonlehtori Elina Fonsén, Helsingin yliopisto, elina.fonsen(at)helsinki.fi
Yliopistonlehtori Päivi Kupila, Tampereen yliopisto
Lehtori Tarja Liinamaa, Jyväskylän yliopisto
Professori Nkidi Phatudi, University of South Africa, Etelä-Afrikka
Apulaisprofessori Sharon Mampane, University of South Africa, Etelä-Afrikka
Yliopistonlehtori Modise Matshediso, University of South Africa, Etelä-Afrikka
PhD Namhla Sotuku, University of Fort Hare, Etelä-Afrikka
Yliopistonlehtori Chika Inoue, Tokoha University junior college, Japani
Apulaisprofessori Masayo Kawakita, Jumonji University, Japani
Professsori Tunde Szecsi, Gulf Coast University, Florida
Tohtoriopiskelija Shaireen Selamat Merchant, University of Warwick (Singapore)
Professori Petra Strehmel, Hamburg University Applied Sciences, Germany

Advisor memebers:
Professori Manjula Waniganayake, University of Macquarie, Australia
Emerita professori Eeva Hujala, Tampereen yliopisto
Educational Consultant, Jillian Rodd, UK

Opiskelijajäsenet:
Marika Repo, Helsingin yliopisto
Vivianne Ruohola, Helsingin yliopisto
Markus Sauvola, Helsingin yliopisto
Jan Varpanen, Tampereen yliopisto
Sofia Fonsén, Tampereen yliopisto
Anna Reponen, Jyväskylän yliopisto

TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm21/04/201701/08/2021

Tieteenalat

  • 516 Kasvatustieteet
  • varhaiskasvatus
  • Johtajuus