Kasvinviljely- ja kotieläintilojen yhteistyö - avain tuotannon kestävään tehostamiseen

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Maailman väestön määrä ja ruuan tarve kasvavat. Ruuan tuottaminen kuluttaa energiaa ja kuormittaa ympäristöä. Siksi ruuan tuotantoa on kyettävä tehostamaan samaan aikaan, kun tuotannon ympäristökuormitusta on voitava pienentää. Vastausta tähän haasteeseen kutsutaan nimellä Sustainable Intensification – SI, joka on suomennettu sanoilla kestävä tehostaminen. Helsingin yliopiston (HY) ja Pellervon taloustutkimuksen (PTT) yhteinen tutkimushanke selvittää mahdollisuuksia edistää kestävää tehostamista vähentämällä lannoitetypen käyttöä ja lisäämällä kotieläin- ja kasvinviljelytilojen yhteistyötä. Hanke koostuu kahdesta osasta. Helsingin yliopiston maataloustieteiden laitoksen tutkimuksen nimi on "Kasvinviljely- ja kotieläintilojen yhteistyö – avain tuotannon kestävään tehostamiseen" ja Pellervon taloustutkimuksentutkimuksen "Kotieläintalouden ja kasvinviljelyn yhteensovittaminen tilojen välisessä yhteistyössä". Hanke alkoi maaliskuussa 2013 ja päättyy joulukuussa 2015. Hankkeen rahoittavat Maatilatalouden kehittämisrahasto (MAKERA), Helsingin yliopisto (HY), Pellervon taloustutkimus (PTT), Työtehoseura (TTS), Seinäjoen Ammattikorkeakoulu (SeAMK) ja Raisioagro Oy.

Tavoitteet

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on, että maataloudessa voitaisiin luopua teollisesti tuotetun lannoitetypen käytöstä nurmiviljelyssä kokonaan ja vähentää typen käyttöä viljan viljelyssä puoleen tuotannon määrän ja kannattavuuden vaarantumatta. Tärkeimpinä keinoina tavoitteen saavuttamiseksi tutkitaan palkokasvien viljelyn ja tilojen välisen yhteistyön lisäämistä. Hankkeessa pyritään löytämään tilojen väliseen yhteistyöhön malleja, jotka edistävät tilojen taloudellista kilpailukykyä ympäristön ja luonnonvarojen käytön kannalta kestävällä tavalla.

Tutkimuskonsortio

Helsingin yliopiston johtamaan hankekokonaisuuteen osallistuvat maataloustieteiden laitos (agro-teknologia, kasvinviljelytiede, kotieläintiede, agroekologia), elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos (maaperä- ja ympäristötiede, mikrobiologia) ja taloustieteen laitos (maatalousekonomia). Tähän hankekokonaisuuteen osallistuu myös Raisioagro Oy. Pellervon Taloustutkimuksen johtamaan hankekokonaisuuteen osallistuvat Työtehoseura ry, Helsingin yliopiston taloustieteen laitos ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulu.

Tutkimushanketta ja sen etenemistä koskevat tarkemmat tiedot

Tarkempaa tietoa tutkimushankkeen sisällöstä antavat Hannu Mikkola (hannu.j.mikkola@helsinki.fi) Helsingin yliopistosta ja Perttu Pyykkönen (perttu.pyykkonen@ptt.fi) Pellervon Taloustutkimuksesta. Tutkimushankkeen etenemisestä tiedotetaan blogissa, johon tutkimushankkeeseen osallistuvat tutkijat kirjoittavat menossa olevista tutkimusaktiviteeteista ja kertovat alustavista tuloksista. Blogin osoite on: http://blogs.helsinki.fi/sustainableintensification/
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/201331/12/2015