Kirkko ja kansalaisyhteiskunta Euroopan unionin ko

  • Conversion, Unified Project Model (Vastuullinen tutkija)

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus

Kirkko ja kansalaisyhteiskunta Euroopan unionin kontekstissa

Tutkimuksessa tarkastellaan kirkon roolia kansalaisyhteiskunnassa tämän päivän EU Suomen kontekstissa. Lähtökohtana ovat tutkimustulokset, joiden mukaan uskonto elää ja voi hyvin eurooppalaisen sekularisaation pinnan alla ja rakentaa monimuotoisia kansalaisyhteiskunnan verkostoja. Tutkimus rakentuu aiemmalle projektille, jonka tulokset osoittavat että kirkon ja kansalaisyhteiskunnan suhde on kompleksisempi kuin mitä on oletettu. Kirkon paikkaa yhteiskunnassa ei voida tarkastella enää vain valtio-kirkko akselilla, sillä kirkko asemoituu uudella tavalla toimintansa kautta julkinen-kolmas sektori –jatkumolle, jossa sillä voi olla hyvinkin erilaisia rooleja. Sekularisaatioteoria ei riitä selittämään uskonnon asemaa yhteiskunnassa, vaan sen selvittämiseksi tarvitaan uudenlaisia teoreettisia lähestymistapoja. Tutkimuksessa selvitetään miten luterilaisen kirkon toiminta julkinen-kolmas sektori –jatkumolla vaikuttaa sen paikkaan yhteiskunnassa sekä miten kirkko edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja solidaarisuutta. Tarkastelun kohteina ovat kunnan ja seurakunnan yhteistyö, seurakuntien diakoniatyö hyvinvointiyhteiskunnan turvaverkon aukkojen paikkaajana, seurakuntien toiminta Euroopan sosiaalirahaston projekteissa, seurakuntien toiminta yhteisöllisyyden ja sukupolvisopimuksen edistäjinä vanhusten hoivatyössä sekä uskonnon merkitys solidaarisuuden ja altruismin synnylle.

Tutkimus tarjoaa uutta tietoa kirkosta kolmannen sektorin toimijana kansalaisyhteiskunnassa. Tuloksia voidaan hyödyntää yhteiskunnan päätöksenteossa sekä kansallisella että EU:n tasolla kehitettäessä kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksia. Tulokset tulevat olemaan hyödyksi erityisesti kuntareformin jälkeen mitä todennäköisesti kasvavalle kunta-seurakuntayhteistyölle.

TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/07/200731/12/2010

Tieteenalat

  • 614 Teologia