Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä OSMO

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Maatalouden tärkeimmät resurssit ovat osaaminen ja peltomaan kasvukunto. Maa on monimutkainen järjestelmä, jonka kokonaisvaltainen hallinta tilatasolla vaatii uudenlaista osaamista, uusia työkaluja ja käytäntöjä. Hanke vastaa näihin vaatimuksiin organisoimalla parhaan maan kasvukunnon hoidon tietämyksen ja osaamisen viljelijöiden käyttöön sekä kehittämällä kasvukunnon hoidon menetelmiä ja välineitä.

Kohderyhmä: viljelijät, jotka ovat kiinnostuneita parantamaan peltojensa kasvukuntoa ja maan hoitoa resurssitehokkaasti.

Päätavoite: Lisätä viljelyn resurssitehokkuutta hoitamalla maan kasvukuntoa kokonaisvaltaisesti.

Osatavoitteet:
1. Kasvukunnon määrittäminen paranee
2. Viljelijöiden kasvukunto-osaaminen paranee
3. Viljelijöille tarjoutuu hyvät käytännön mahdollisuudet hoitaa kasvukuntoa
4. Tieto ja tietoisuus kasvukunnosta leviää ja paranee

Kasvukunnon määritys- ja hoitomenetelmiä testataan koetilaverkostossa (8 tilaa) kolmen vuoden ajan. Suomessa käytössä olevia menetelmiä kehitetään ja ulkomaisia menetelmiä testataan ja sovitetaan suomalaisiin oloihin.

Alueellista kasvukunto-osaamista kehitetään vapaamuotoisen verkoston tapahtumissa, valmennustilaisuuksissa ja osaamisryhmissä. Ryhmissä viljelijät laativat ohjatusti tilalleen maan kasvukunnon hoitosuunnitelman. Vetäjien ja vierailevien asiantuntijoiden lisäksi osaamista kasvattavat järjestelmällinen keskustelu tilakohtaisista kysymyksistä ja kasvukunnon hoitosuunnitelmien työstäminen.

Hankkeessa tuotetaan kasvukunnon hoidon työkalupakki. Pakkiin kuuluu maan kasvukunnon määritysmenetelmiä ja hoidon suunnittelun apuvälineitä sekä näiden käyttöohjeita ja taustatietoa.

Tuloksia levitetään pellonpiennarpäivissä, seminaareissa, ammattilehtiartikkeleilla ja internetsivuilla.

Viljelijöille osoitetaan, että he voivat nostaa satotasoja ja viljelyn resurssitehokkuutta hoitamalla maan kasvukuntoa.

Edellä mainittujen tavoitteiden lisäksi hanke parantaa maatalouden riskien hallintaa.

Toteutusalue: Varsinais-Suomi, Satakunta, Etelä-Pohjanmaa ja Uusimaa.

Kumppanit: Hankkeen osatoteuttajia ovat ProAgria Etelä-Pohjanmaa ja ProAgria Länsi-Suomi


Lyhennetty nimiOSMO
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm04/11/201531/12/2019