Tiedontuotannon regiimit ja asiantuntijavalta Suomessa

Projekti: Täydentävä rahoitus

Projektin yksityiskohdat

Yleistajuinen kuvaus

Tiedontuotannon regiimit ja asiantuntijavalta Suomessa -hankkeessa tutkitaan asiantuntijoiden ideoiden tuotantoon perustuvaa vallankäyttöä kotimaisessa politiikassa. Hankkeessa tuotetaan monimenetelmällistä tutkimustietoa siitä, millaiseen tietoon ja ideoihin päätöksenteko perustetaan, millaisia asiantuntijaorganisaatioita päätöksenteon eri vaiheissa tunnustetaan osaksi päätöksentekoa ja millaista valtaa asiantuntijat pääsevät tai eivät pääse tosiasiallisesti käyttämään päätöksenteossa. Hanke muodostaa kokonaiskuvan Suomen palkkapolitiikan, innovaatiopolitiikan, yksityisen sektorin työeläkepolitiikan ja sosiaali- ja terveyspalvelupolitiikan asiantuntijaorganisaatioiden kentistä ja 2010-luvulla esittämistä politiikkaideoista. Lisäksi hanke kuvaa ja arvioi tiedontuottajien tunnustamista, ohjaamista, asemia ja vaikutuksia yksittäisen politiikkalohkon tason ylittävissä ja laajapohjaisissa päätöksentekoprosesseissa.
AkronyymiTIRAS
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/01/202031/12/2023

Rahoitus

  • Emil Aaltosen Säätiö: 46 084,00 €