Tiedontuotannon regiimit ja asiantuntijavalta Suomessa

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus yleisölle

Tiedontuotannon regiimit ja asiantuntijavalta Suomessa -hankkeessa tutkitaan asiantuntijoiden ideoiden tuotantoon perustuvaa vallankäyttöä kotimaisessa politiikassa. Hankkeessa tuotetaan monimenetelmällistä tutkimustietoa siitä, millaiseen tietoon ja ideoihin päätöksenteko perustetaan, millaisia asiantuntijaorganisaatioita päätöksenteon eri vaiheissa tunnustetaan osaksi päätöksentekoa ja millaista valtaa asiantuntijat pääsevät tai eivät pääse tosiasiallisesti käyttämään päätöksenteossa. Hanke muodostaa kokonaiskuvan Suomen palkkapolitiikan, innovaatiopolitiikan, yksityisen sektorin työeläkepolitiikan ja sosiaali- ja terveyspalvelupolitiikan asiantuntijaorganisaatioiden kentistä ja 2010-luvulla esittämistä politiikkaideoista. Lisäksi hanke kuvaa ja arvioi tiedontuottajien tunnustamista, ohjaamista, asemia ja vaikutuksia yksittäisen politiikkalohkon tason ylittävissä ja laajapohjaisissa päätöksentekoprosesseissa.
AkronyymiTIRAS
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/201831/12/2022

Rahoitus

  • Suomen Kulttuurirahasto: 100 000,00 €
  • Emil Aaltosen Säätiö: 200 000,00 €