Koltansaamen elvytys kieliteknologia-avusteisen kielenoppimisohjelmien avulla sekä mallin ja ohjeiden laatiminen menetelmän siirtämiseksi toisiin uhanalaisiin kieliin

Projekti: Tutkimusprojekti

Suodatin
Jäsenyys tai muu rooli suomalaisessa tai kansainvälisessä julkisen sektorin organisaatiossa

Hakutulokset