Konsekutiivitulkin eksperttiys: selitys muista poikkeaville muistitoiminnoille

  Projektin yksityiskohdat

  Kuvaus

  Väitökseen johtava kolmivaiheinen tutkimus. Kaksi ensimmäistä vaihetta sisältää behavioraalisia muistitestejä tulkeille ja kolmas vaihe EEG-kuvantatutkimus. Meneillään toinen vaihe, jossa tutkitaan työmuistia sanajännetestien, proosamuotoisen tekstin muistamisen, cocktail party -tarkkaavaisuustestin ja temperamenttikyselyn (Cloninger) avulla. Koeryhminä: konsekutiivitulkit, simultaanitulkit, molempia tulkkauslajeja tulkkaavat tulkit, ja vertailuryhminä vieraiden kielten opettajat ja nk. non-linguistic experts -ryhmä. Meneillään koehenkilöiden testaus- ja tulosten purkuvaihe.
  TilaPäättynyt
  Todellinen alku/loppupvm12/01/201031/12/2012

  Tieteenalat

  • 515 Psykologia
  • työmuisti
  • tulkkaus
  • sanajänne
  • proosamuotoinen teksti
  • tarkkaavaisuus
  • temperamentti
  • eksperttiys