Kulutusyhteiskunnan muutoksen tutkijakoulu

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus

Helsingin yliopiston rahoittama Kulutusyhteiskunnan muutoksen tutkijakoulu sai 16.3.2005 konsistorin päätöksellä kolme nelivuotista tutkijakoulupaikkaa. Tutkijakoulu tarkastelee suomalaisen kuluttajuuden rakentumista sekä historiallisena että jälkimodernina ilmiönä suomalaisessa kulutuskulttuurissa. Tutkijakoulu syntyi yhteistyössä maatalous- ja metsätieteellisen tiedekunnan kuluttajaekonomian oppiaineen ja valtiotieteellisen tiedekunnan talous- ja sosiaalihistorian oppiaineen kesken. Tutkijakoulun vastuullisina johtajina toimivat kuluttajaekonomian professori Visa Heinonen ja sosiaalihistorian professori Matti Peltonen.

Kulutusyhteiskunnan muutoksen tutkijakoulun toiminta-ajatuksena on luoda pohja keskeisissä tieteellisissä traditioissa tehtävälle monitieteiselle kulutustutkimukselle. Erityisesti huomion kohteena on kulutuksen rooli ja merkitys suomalaisen yhteiskunnan modernisaatioprosessissa 1960-luvulta lähtien.

Suomalaisten yhteiskuntatieteiden näkemys yhteiskunnasta on ollut työ- ja tuotantokeskeinen. Vaikka kulutusta koskeva tutkimus on lisääntynyt 1990-luvulla, ei kulutuksen merkitykseen Suomen modernisaatiossa ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Samalla vaille huomiota on jäänyt vertaileva näkökulma. Huomiotta on jäänyt myös kulutuksen ja ympäristön materiaalinen luonne.

Kulutukseen liittyvien kysymysten moninainen luonne on tullut esiin kahden viime vuosikymmenen aikana julkaistussa tutkimuskirjallisuudessa. Kuluttajan näkeminen perinteisesti ainoastaan rationaalisena valitsijana jättää lukuisia mielenkiintoisia kulutuksen ulottuvuuksia tarkastelun ulkopuolelle. Monitieteisyys korostuu tutkijakoulussa, mikä tarkoittaa myös erilaisten tutkimusmenetelmien opettelua ja käyttöä sekä uudentyyppisten aineistojen kuten esimerkiksi elokuvien, mainosten ja muiden kulttuurituotteiden hyödyntämistä tutkimusaineistoina.
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/2005 → …

Tutkimustuotos

  • 1 Väitöskirja

Production and consumption of recreational gambling in twentieth-century Finland

Matilainen, R. H., 18 marraskuuta 2017, 60 toim. Helsinki: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences. 230 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaArtikkelikokoelma

Open access