Kuntien strateginen käyttäytyminen ja terveyspalvelujen muutokset valtionosuusuudistuksen jälkeen

  Projektin yksityiskohdat

  Kuvaus

  Kuntien eri toimijaryhmien käsitykset kuntien toiminnasta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä siihen vaikuttavista tekijöistä selvitettiin kuutta kuntaa kattaneen haastattelututkimuksen avulla. Havaintojen avulla muokataan kuntien strategista käyttäytymistä kuvaava relevantista teoriasta laadittua mallia. Lisäksi selvitetään tarkemmalla kuntakuvauksella terveyspalvelujen muuttumista valtionosuusuudistuksen jälkeen sekä selvitetään erityisesti normaaliväestöä heikommassa asemassa olevien potilasryhmien tilanne palvelujen saatavuuden suhteen.

  TilaPäättynyt
  Todellinen alku/loppupvm01/01/199531/12/2010

  Tieteenalat

  • 314 Terveystieteet
  • terveyspalvelut
  • 3141 Terveystiede