Lääkäreiden urapolkujen kapeikot, umpikujat ja kiihdytyskaistat. Sairaala- ja terveyskeskusurajärjestelmien sosiaalinen kestävyys

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus

Tutkimuksen kohteena on lääkäreiden urajärjestelmät ja niiden muutos Suomessa. Sosiaalisesti kestävissä järjestelmissä ammatillinen kasvu ja toimijuus mahdollistuvat ja työsuojelu toteutuu. Tutkimme lääkäreiden työtä, työssä viihtymistä ja urapolkuja terveyskeskus- ja sairaalaurajärjestelmissä niiden sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta, huomioiden lääkäreiden uravaiheen ja työn ulkopuoliset kuormitustekijät. Tutkimme myös ammattilaisten suhdetta ammattiinsa ja rooliinsa lääkärinä, joka on saanut ulkoisia paineita vähemmän huomiota tutkimuksessa. Tutkimme urajärjestelmiä pitkällä aikavälillä monipuolisten kyselyaineistojen avulla tarkastellen erityisesti sosiodemografisten muutosten ja organisatoristen tekijöiden merkitystä. Lääkäreiden urajärjestelmien dynamiikkaa tarvitaan parempaa ymmärrystä, sillä lääkäreiden työn organisointi ja työssä viihtyminen vaikuttavat oleellisesti terveyspalvelujen tuottamiseen, laadukkaan hoidon toteutumiseen ja terveydenhuollon kustannuksiin. Eri työntekijäryhmien inhimilliset resurssit ja kyvyt tulevat ammattikunnan ja yhteiskunnan käyttöön, eivätkä koulutus tai kyvyt mene hukkaan urajärjestelmän eriarvoistavien mekanismien johdosta. Lääkäreiden työssä viihtyminen vaikuttaa välillisesti myös muiden ammattilaisten työssä viihtyvyyteen. Tunnistamalla urajärjestelmien kipupisteitä luomme pohjaa lääkäreiden urajärjestelmien sosiaalisen kestävyyden arvioinnille.
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/01/202030/06/2022

Rahoitus

  • Työsuojelurahasto: 120 000,00 €