Projektin yksityiskohdat

Kuvaus

Oppilaitosten on pystyttävä vastaavaan muuttuvan yhteiskunnan, yhä moninaisempien oppilasryhmien ja uudistuvien oppimisympäristöjen asettamiin haasteisiin. Oppilaitosten menestymisen näkökulmasta, niiden laaja pedagoginen johtaminen ja sen kehittäminen ovat avainasemassa. Opettajat ovat perinteisesti nähneet roolinsa koulussa lähinnä opettajina ja kasvattajina sekä opettamiensa aineiden edustajina. Opettajat ja opettajaksi opiskelevat ovat sitoutettava näkemään roolinsa yhä vahvemmin yhteiskunnallisina toimijoina, joiden tehtävän keskiössä on ottaa vastuuta ja osallistua koulussa tapahtuviin erilaisiin johtamisprosesseihin. Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toteuttaminen vaatii monipuolista osaamista, jonka keskiössä on ohjelman implementointi oppilaitosten tasolle. Tämän toteuttamisessa oppilaitosten laaja pedagoginen johtaminen ja sen kehittäminen ovat avainasemassa. Oppilaitosjohtamisen kehittäminen koulutusvietiin on osa hanketta.

Tavoitteena on antaa opettajaopiskelijoille ja opettajille valmiuksia ottaa vastuuta ja osallistua oppilaitoksen johtamisprosesseihin. Sen avulla luodaan toimintavalmiuksia opettajille ja opettajaksi opiskeleville toimia jaetun johtajuuden periaatteiden mukaisesti: opettajat ovat aktiivisia toimijoita oppilaitoksen kehittämisessä sekä sitoutuvat vahvasti oppilaitoksen kehittämiseen ja johtamiseen. Siinä luodaan täydennyskoulutuksen avulla opettajille visioita ja mahdollisuuksia rakentaa uutta luovaa oppilaitoksen laajaan pedagogiseen johtamiseen liittyvää asiantuntijuutta. Tavoitteena on hyödyntää digitaalisia oppimisympäristöjä osana täydennyskoulutusta. Hankkeessa kehitetään yhdessä opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoiden kanssa kandidaatti- ja maisterikoulutukseen soveltuvaa oppilaitosjohtamisen koulutusta ja kansainväliseen maisterinkoulutukseen liittyviä alan opintoja. Hankkeen aikana kehitetään oppilaitosjohtamisen arviointiin liittyvää työvälinettä (mittaria).
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/08/201731/12/2019

Tieteenalat

  • 516 Kasvatustieteet
  • oppilaitosjohtaminen
  • kasvatuksen ja koulutuksen johtaminen