Kieli, identiteetti ja autenttisuus Itä-Euroopan romanien keskuudessa

  Projekti: Tutkimusprojekti

  Projektin yksityiskohdat

  Kuvaus (abstrakti)

  Hanke tarkastelee Romaniassa, Bulgariassa, eräissä entisen Jugoslavian maissa, Slovakiassa, Tšekin tasavallassa, Baltian maissa ja Suomessa asuvia romaneja. Hankkeen tavoitteena on tarkastella valtiotieteiden, antropologian, migraatiotutkimuksen sekä kielentutkimuksen näkökulmasta kysymyksiä, jotka liittyvät romanien diasporaan, identiteettiin ja hybriditeettiin. Hankkeessa painotetaan diasporan, identiteetin ja hybriditeetin teoreettisen, käsitteellisen, temaattisen, monitieteisen ja empiirisen tutkimuksen tärkeyttä.
  Hanketta johtaa dosentti, yliopistonlehtori Kimmo Granqvist. Post doc -tutkijoina hankkeessa työskentelevät PhD Anton Tenser ja FT Airi Markkanen. DI Lidia Gripenberg and MA Anca Loredana Enache työskentelevät hankkeessa väitöskirjantekijöinä ja tutkijoina. Hankkeen muita osallistujia ovat Mgr. Erika Adamová, HuK Heini Puurunen, MA Raluca Bianca Roman (St. Andrews University, Iso-Britannia).

  Hanke toimii yhteistyössä alan tutkijoiden kanssa Itävallassa, Bulgariassa, Tšekin tasavallassa, Norjassa, Venäjän federaatiossa ja Iso-Britanniassa. Hanke tekee yhteistyötä laitosten, kuten CSC:n, ja erilaisten tutkimusverkostojen kanssa, joista tärkeimpiä ovat European Academic Network on Romani Studies, UACES:n verkosto ”Romanis in Europe” sekä European Center for Minority Issues (Flensburg, Saksa). Hanke toimii kiinteässä yhteistyössä Kimmo Granqvistin johtaman Suomen romanikieli ja muut Itämeren alueen romanikielen pohjoiset murteet -hankkeen (2013–2016). Muita yhteistyötahoja ovat Helsingin Diakonissalaitos, Suomen romanien päiväkeskus Kaalo, Liikkuvan väestönosan päiväkeskus Hirundo sekä kansalaisjärjestöt eri maissa.

  Hanke tukee suomalaisen romanitutkimuksen yhteisön rakentamista Suomeen, tutkijakoulutusta sekä romanitutkimuksen monitieteisen ja kansainvälisen keskuksen luomista Helsingin yliopistoon. Hankkeen keskeisinä tuloksina tuotetaan: 1) kaksi toimitettua artikkelikokoelmaa; 2) kaksi väitöskirjaa; 3) tieteellisiä ja suurelle yleisölle suunnattuja artikkeleita sekä kongressiesitelmiä; ja 4) esitelmiä hankkeen tapahtumisessa ja tietoa hankkeen verkkosivuilla.

  Hankkeen suunniteltu kesto 2013–2016.
  TilaPäättynyt
  Todellinen alku/loppupvm01/06/201331/12/2016

  Tieteenalat

  • 6121 Kielitieteet
  • 5143 Sosiaali- ja kulttuuriantropologia