Oppimisen Sillat: Oppiminen ja opetus formaalien ja informaalien oppimisympäristöjen rajapinnoilla

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Oppimisen Sillat -tutkimushanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, joka
toteutetaan Helsingin yliopistossa opettajankoulutuslaitoksen ja CICERO Learning -verkoston yhteistyönä 1.1.2008–31.12.2010.

Hankkeen päätavoitteena on opetuksen ja oppimisen käytäntöjen ja mallien tutkiminen, sekä uudenlaisten oppimista tukevien siltojen kehittäminen formaalien, non-formaalien ja informaalien oppimisympäristöjen välille. Erityisen tarkastelun ja kehityksen kohteena ovat peruskoulut, museot, tiedekeskukset ja kirjastot sekä näiden luomat oppimisympäristöt.

Hankkeessa tutkitaan, arvioidaan ja kehitetään pedagogisia lähestymistapoja ja malleja koulujen, museoiden, tiedekeskusten ja kirjastojen yhteistyölle oppimisen ja opetuksen edistämiseksi. Tutkimuksen tavoitteena on luoda siltoja formaalien, non-formaalien ja informaalien kontekstien välille, jotta eri oppimisympäristöjen tietovarannot ja sosiaaliset käytännöt voivat toimia resursseina toisissa konteksteissa. Lisäksi selvitetään teknologian ja sosiaalisen median roolia ja mahdollisuuksia tukea osallistujien siirtymiä ja tiedon luomista eri kontekstien välillä. Hankkeessa tutkitaan myös moniammatillista yhteistyötä ja työssä oppimista.

Tutkimusteemat

- oppijoiden toimijuus, identiteetit ja oppimissiirtymät erilaisissa oppimisympäristöissä
- vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnan rakentuminen oppilaiden, opettajien ja muiden toimijoiden sekä oppimisympäristöjen välillä
- teknologian rooli vuorovaikutuksen, yhteistoiminnan ja oppimisen rakentumisessa toimijoiden ja oppimisympäristöjen välillä
- pedagogiset mallit ja opetussuunnitelmasuositukset oppimisympäristöjen ja niissä tapahtuvan opetuksen ja oppimisen integrointiin
- moniammatillinen yhteistyö ja työssä oppiminen

Avainsanat: oppiminen; opetus; oppimisympäristö; toimijuus; yhteistoiminnallisuus; työssä oppiminen
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/200831/12/2010

Tieteenalat

  • 516 Kasvatustieteet
  • oppiminen
  • opetus
  • oppimisympäristö
  • toimijuus
  • yhteistoiminnallisuus
  • työssä oppiminen