Projektin yksityiskohdat

Kuvaus

Kokeellinen oppimisympäristö varhaiskasvatuksessa on yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa toteutettu hanke, jossa tutkitaan, kokeillaan ja kehitetään Vantaan varhaiskasvatus- sekä esiopetussuunnitelman mukaista oppimisympäristöä. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa lasten osallisuutta ja monipuolista pedagogista toimintaa mahdollistavia tekijöitä oppimisympäristössä, sekä edelleen luoda malleja, joiden avulla varhaiskasvatushenkilöstön on mahdollista jatkuvasti kehittää päiväkotien oppimisympäristöä kokonaisvaltaisesti, uusia opetussuunnitelmien perusteita noudattaen.

Oppimisympäristöiksi käsitetään opetussuunnitelman (VASU 2016; EOPS 2014) mukaisesti sekä fyysiset, psyykkiset että sosiaaliset rakenteet varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Kehittävän toiminnan keskiössä ovat leikki, liikunta ja TVT:n hyödyntäminen. Kaikissa toiminnallisissa kokeiluissa huomioidaan lasten osallisuus ja sen pedagoginen mahdollistaminen. Fyysinen oppimisympäristö käsitetään varhaiskasvatuksessa staattisena ja se palautetaan lasten toiminnan jälkeen eräänlaiseen pysyvään järjestyksen tilaan, jossa lasten aloitteet ja vaikutukset jäävät näkymättömiin (Brotherus & Kangas 2017; Duncan 2009). Kokeellinen oppimisympäristö käsittää myös toimintaympäristön, jossa varhaiskasvatuksen työntekijät kehittävät omaa ammatillista osaamistaan, sekä hyödyntävät kehittämistuloksia pedagogisessa työssään.

Hankekauden aikana avattava Martinlaakson päiväkoti toimii hankkeessa case-oppimisympäristönä ja kokeiluyksikkönä. Se varustetaan välineillä, laitteilla, kalusteilla ja materiaaleilla, jotka tukevat lasten leikkiä sekä aktiivista osallistumista ja toimimista sekä edistävät monilukutaidon kehittymisen tukemista. Oppimisympäristössä testataan sosiaalisia ja psyykkisiä toimintatapoja, jotka tähtäävät lasten osallisuuden lisäämiseen. Lisäksi tieto- ja viestintäteknologia, robotiikka ja koodaaminen tuodaan osaksi oppimisympäristöä ja niiden nivomista hyödyntämään ja tukemaan varhaiskasvatuksen suunnitelmallista, osallistavaa ja leikkisää pedagogiikkaa tarkastellaan. Samoin henkilöstön käytössä olevia digitaalisia ratkaisuja tarkastellaan toimijuuden ja pystyvyyden mahdollistamisen näkökulmista.

Hankkeen tavoitteena on luoda oppimisympäristömalli, jota hyödynnetään jatkossa sekä uusien päiväkotien oppimisympäristöjen tutkimisessa,
suunnittelussa että nykyisten kehittämisessä. Mallia on tavoitteena dokumentoida ja jakaa myös kansallisesti.
Lyhennetty nimiKOKELE
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/11/201831/12/2021

Tieteenalat

  • 516 Kasvatustieteet

Tutkimustuotos

  • 1 Kirjan luku tai artikkeli

“After Lunch We Offer Quiet Time and Meditation”: Early Learning Environments in Australia and Finland Through the Lenses of Educators

Harju-Luukkainen, H., Garvis, S. & Kangas, J., 2019, Globalization, Transformation, and Cultures in Early Childhood Education and Care: Reconceptualization and Comparison. Faas, S., Kasüschke, D., Nitecki, E., Urban, M. & Wasmuth, H. (toim.). Cham: Palgrave Macmillan, s. 203-219 17 Sivumäärä (Critical Cultural Studies of Childhood).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto