Linkitetty kirjastodata

 • Frosterus, Matias Mikael (Projektinjohtaja)
 • Kantanen, Minna Martta (Osallistuja)
 • Saarikko, Jarmo (Osallistuja)
 • Kourijoki, Alex Pekka Vilhelm (Osallistuja)
 • Seppälä, Marja-Liisa (Osallistuja)
 • Impivaara, Antti Lauri Kristian (Osallistuja)

Projekti: Yliopiston perusrahoitus

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Hanke sisältää linkitetyn datan tuotantoon siirtymisen ja toiminnan kehittämisen kokonaisuutena. Keskiössä Melindan tietomalli ja Melinda-kuvailu sekä tunnisteiden käytön lisääminen kuvailussa, sisältäen myös Kansalliskirjaston tunnistepalveluiden ja Fintossa olevan Metatietosanaston kehittämistä. Hanke liittyy keskeisesti Melindan laadunparantamiseen ja alustanvaihtoon, jonka yhteydessä myös sisäinen tietomalli pyritään vaihtamaan (MARC 21 - > BIBFRAME). Hanke sisältää sekä teknistä kehittämistä (integroinnin, nykyisten sovellusten ja rajapintojen kehittäminen) että tietomallityötä, MARC 21 – BIBFRAME -mäppäystyötä, sisäistä ja kirjastoverkon koulutusta sekä viestintää. Tarkemmassa suunnittelussa hyödynnetään mm. Kungliga Biblioteketin kokemuksia, jolla oli vastaava hanke Libris XL:ään siirtymisen yhteydessä.

Yleistajuinen kuvaus

Kansallisessa metatietovarannossa Melindassa siirrytään käyttämään uutta linkitetyn datan tietomallia sisällönkuvailussa. Tätä varten tuotetaan uusi Bibframe-pohjainen tietomalli. Melindan aineiston konvertointia varten laaditaan konversiosäännöt ja konversio-ohjelma. Koulutetaan kirjastojen sisällönkuvailuyhteisö uuden tietomallin käyttöön.

Keskeiset tulokset

Kansallisen metatietovaranto Melindan linkitetyn datan tietomalli (BIBFRAME). Melindan nykyisen datan yhtenäistäminen tukemaan muutosta on aloitettu. 2024 loppuun mennessä on tehty konversio uuteen tietomalliin ja Metatietosanasto kehitetty vastaamaan uuden tietomallin vaatimuksia. Kirjastoverkon koulutus ja ohjeistukset uuteen tietomalliin bibliografisessa kuvailussa.
Lyhennetty nimiLLD
AkronyymiLKD
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/01/202231/12/2024

Tieteenalat

 • 113 Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet
 • tietomallit
 • metadata
 • BIBFRAME
 • linked library data
 • linkitetty data
 • linkitetty kirjastodata
 • Melinda