Yritystoiminnan erikoistuminen ja diversifikaatio transitiossa

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus

Yritystoiminnan erikoistuminen ja diversifikaatio transitiossa

Projekti tutkii Venäjän ja Viron maaseutualueita näkökulmanaan maaseutuyritysten taloudelliset strategiat. Tutkimuksen kohteena ovat eri tyyppiset yritykset, niiden potentiaalit ja niiden riippuvuus toimintaympäristöstään. Diversifikaatio ja erilaistuminen ovat vastakkaiset strategiat, jotka kumpikin esiintyvät entisen Neuvostoliiton alueella. Diversifikaatiota esiintyy erityisesti Venäjällä ja erikoistumista Virossa. Yksityiskohtaisella analyysilla paikallistasolla pyritään valottamaan niitä syysuhteita ja mekanismeja, jotka tuottavat nämä vastakkaiset strategiat huomattavalta osin samanlaisen historiallisen taustan omaavilla alueilla. Lähestymistapamme nojaa Polanyilaiseen ns. embeddedness -teoriaan, jonka mukaan taloudellinen toiminta on sidoksissa sosiaaliseen ja hallinnolliseen toimintaympäristöönsä. Niinpä kohteena on ensinnäkin analysoida yritysten ja paikallisen hallinnon suhteita, mikä pitää sisällään paikallishallinnon intressit ja mahdollisuudet edistää paikallista kehitystä enemmän tai vähemmän strategisilla operaatioilla. Toisena kohteena ovat yhteisölliset suhteet ja niiden muuttuva rooli transitioprosessin kuluessa, kun neuvostoajan maatalouskollektiivit menettävät hallitsevan roolinsa paikalliseen elämään nähden, niin tuotannon kuin uusintamisenkin sfäärissä. Tutkimus tehdään neljällä paikkakunnalla Venäjällä ja Virossa. Venäjän paikkakunnat ovat Karjalassa ja Nizhny-Novgorodissa ja Virolaiset paikkakunnat ovat Pölvassa ja Järvassa. Huomio kohdistetaan tutkimuksessa maaseutuyritysten muuhun kuin maataloudelliseen liiketoimintaan. Triangulaatiomenetelmää sovelletaan niin, että painopiste on vertailevassa aineistossa, mikä kerätään tekemällä puolistrukturoituja haastatteluja paikallisille elinkeinoelämän, hallinnon ja kehittämisen asiantuntijoille ja toimijoille
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/200431/12/2006

Tieteenalat

  • 514 Sosiaalitieteet