Lost Inland Landscapes

 • Koivisto, Satu (Projektinjohtaja)
 • Koivikko, Minna (Osallistuja)
 • Alvik, Riikka (Osallistuja)
 • Mannermaa, Kristiina (Osallistuja)
 • Lavento, Mika (Osallistuja)
 • Virtanen, Kalle (Osallistuja)

  Projekti: Tutkimusprojekti

  Projektin yksityiskohdat

  Kuvaus (abstrakti)

  Eteläisen Saimaan vedenpinnan alle jääneet kivikautiset asuinpaikat kirkastaisivat kuvaa mesoliittisen ja varhaisneoliittisen kivikauden (noin 10 000–5 700 vuotta sitten) ihmisten toiminnasta, elinkeinoista ja ympäristöstä. Kolmivuotisella hankkeella tähdätään eteläisen Saimaan vedenpinnan alle jääneiden kivikautisten asuinpaikkojen jäljittämiseen. Rahoitus hankkeelle on Helsingin yliopiston kolmivuotisista tutkimusmäärärahoista. Eteläisen, ns. Ala-Saimaan, alueella sijainneiden pikkujärvien vedenpinta oli kivikauden alussa paikoin jopa 20 metriä nykyistä alempana. Matalan vesistövaiheen jälkeen pikkujärvien vedenpinta alkoi kohota paikoin voimakkaastikin maankohoamisen ja vesistöjen kallistumisen myötä. Tämän seurauksena Ala-Saimaan valuma-alue laajeni yli 700 neliökilometrin laajuiseksi järvialtaaksi.Vedenpinnan nousu eli transgressio päättyi Vuoksen puhkeamiseen noin 5 700 vuotta sitten, jolloin Saimaan altaan vesimassat kuluttivat uuden lasku-uoman kaakkoon. Transgression myötä varhaisen kivikauden maa-alueita on jäänyt vedenpinnan alle ja niitä on hautautunut rantakerrostumiin. Ala-Saimaan vedenpohjasta onkin lukuisia havaintoja kivikautisista kannokoista ja turvekerroksista, joita on tutkittu geologisesti ja ajoitettu radiohiilimenetelmällä.

  Uudessa hankkeessa pyritään löytämään arkeologisia kohteita, jotka ovat jääneet Ala-Saimaan vedenpinnan alle tai jotka ovat hautautuneet rantasoiden kerrostumiin. Orgaanisia materiaaleja, kuten puuta, nahkaa tai kasvinosia ei löydy tavallisilta ”kuivan maan” arkeologisilta kohteilta kuin poikkeustapauksissa niiden huonon säilymisen vuoksi. Sen sijaan kosteissa, hapettomissa oloissa nämä materiaalit voivat säilyä erinomaisesti jopa tuhansien vuosien ajan. Tunnetuimpia pohjaliejuihin tai soihin hautautuneita löytöjä maailmalla ovat suoruumiit, veneet, kulkuväylät ja kokonaiset esihistorialliset asuinpaikat. Tällaiset löytöaineistot ovat empiirisesti hyvin rikas arkeologinen lähdemateriaali.Hyvin säilyneiden aineistojen avulla on mahdollista saada viitteitä siitä, kuinka monipuolisesti muinaiset väestöt ovat hyödyntäneet erilaisia materiaaleja – toisaalta myös, millaisia löytöjä tai rakenteita kuivan maan arkeologisilla kohteilla ei enää ole löydettävissä. Hyvän säilymisen lisäksi vedenalaiset ja soistuneet kohteet muodostavat tärkeän tutkimusaineiston ympäristön ja luonnonolojen muutoksen tutkimukselle. Muinaisten habitaattien rekonstruointi on mahdollista luonnontieteellisten analyysien, kuten siitepöly-, makrofossiili- tai hyönteistutkimusten avulla. Kohteen arkeologinen löytöaineisto laajenee ja monipuolistuu sen ympäristön tutkimuksen myötä.

  Hankkeen tavoitteena on yhdistää ja kehittää kuivan maan, kosteikkojen ja vedenalaisen arkeologian tutkimusmenetelmiä kivikauden tutkimuksessa. Kenttätöitä tehdään Saimaan eteläosissa Taipalsaaren, Lemin, Savitaipaleen ja Lappeenrannan alueilla. Arkeologisessa inventoinnissa pyritään paikantamaan tutkimusalueelta mesoliittisen ja varhaisneoliittisen kivikauden asuinpaikkoja. Kenttätöitä rannoilla, soilla ja matalassa rantavedessä tehtiin ensimmäisenä vuonna 2015 kolmen viikon ajan. Hanke oli tauolla vuoden 2016. Kesällä 2017 tehdään suoarkeologisia kaivauksia ja sukellustutkimuksia mielenkiintoisiksi havaituilla alueilla. Sukellustutkimusta ja vedenalaislaitteiston testausta tullaan tekemään yhteistyössä Museoviraston ja Ruotsin Södertörnin yliopiston Meriarkeologian tutkimusinstituutin (MARIS) kanssa.Projekti on monella tapaa monitieteinen ja myös uusinta teknologiaa ja paikkatietoaineistoja hyödynnetään kenttätyön suunnittelussa sekä Ala-Saimaan vesistövaiheiden ja vedenalaisen topografian mallintamisessa.

  Projektin toimintoja ja menetelmiä suunnitellaan yhteistyössä kansainvälisen ohjausryhmän kanssa, jossa on edustajia Itämeren alueelta.Ryhmän tarkoituksena on koota yhteen arkeologeja ja geologeja, jotka ovat perehtyneet vastaaviin ympäristöihin ja arkeologisiin kohteisiin muissa maissa ja edistää näin kansainvälistä yhteistyötä tällä haastavalla arkeologian osa-alueella. Hankkeen kansainvälinen aloitusseminaari järjestettiin Helsingin yliopistossa toukokuussa 2015.
  AkronyymiLIL
  TilaPäättynyt
  Todellinen alku/loppupvm01/02/201530/11/2018

  Tieteenalat

  • 615 Historia ja arkeologia
  • vedenalaisarkeologia
  • kosteikkoarkeologia
  • arkeologinen prospektointi
  • arkeologinen inventointi
  • mesoliittinen kivikausi
  • subneoliittinen kivikausi
  • toimeentulostrategiat
  • orgaanisten materiaalien säilyminen