Luomuvalvonta pakollisesta rutiinista vahvuudeksi luomueläintiloilla

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus

Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan 60 prosenttia sellaisista kotieläintiloista, joilla pellot ovat luomutuotannossa ja siten tiloilla on jo kokemusta luomuvalvonnassa mukanaolosta, ilmoitti luomueläintuotantoon siirtymisen esteeksi byrokratian ja tarkat säädökset. Epäilyksistä huolimatta tutkimuksesta ilmenee, että luomutuotantoon siirtymiseen on niin paljon kiinnostusta, että luomueläintuotantokin joka tapauksessa laajenee. (Suomen Gallup Elintarviketieto Oy, 2014)

Luomuvalvonta pakollisesta rutiinista vahvuudeksi luomueläintiloilla- hankkeella pyritään helpottamaan kynnystä siirtää tavanomaisessa tuotannossa oleva kotieläintuotanto luomuun. Hanke toimii myös kuluttajan hyväksi. Luomutuotanto on ainoa Suomessa käytössä oleva eläinten hyvinvointiin vaikuttaville hoito-oloille peruslainsäädännön vaatimukset ylittäviä vaatimuksia asettava järjestelmä, johon liittyy vaatimusten toteutumisen valvonta.

Eviran ohjaama ja paikallisten ELY-keskusten toteuttama luomuvalvonta tarjoaa kuluttajan silmät tuottajan käyttöön, mutta tätä ei tällä hetkellä mielletä kaikin osin kovin positiivisesti, eikä siten osata myöskään hyödyntää. Hankkeen tavoitteena on, että luomuvalvonnan toimivuus ja tunnettuus lisääntyvät ja luomulaadun arvostus paranee koko luomuruokaketjussa.

Kentällä nähdään osana ongelmaa se, että luomueläintuotannon kaikista vaatimuksista on riittävät tiedot vain harvoilla luomueläintuotannon neuvojilla. Neuvontaa ei ole kattavasti saatavissa koko Suomen alueella, eikä varsinkaan kaikkien tuotantosuuntien osalta. Myös ELY-keskusten välillä on eroja vaatimusten tulkinnoissa. Hankkeella pyritään parantamaan tilannetta siten, että koko maassa olisi tiedossa ja käytössä samat yksityiskohtaiset vaatimukset. Lisäksi parhaillaan meneillään oleva EU:n luomuasetuksen uudistamisprosessi aiheuttaa epävarmuutta. Siltä osin hankkeen tavoitteena on auttaa luomutuottajia ja valvontaketjua sopeutumaan tuleviin uusiin määräyksiin mahdollisimman kivuttomasti
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/201531/12/2016

Rahoitus

  • MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ: 90 000,00 €
  • Valtion perusrahoitus: 22 500,00 €